رکود اقتصادی ، نباید بهانه ای برای به تاخیرانداختن راهکارهای مقابله با تغییرات آب وهوایی باشد!

 سیاست جدید سبز باید بحران اقتصادی وآب وهوایی را همزمان حل کند.

 

 

ترجمه کانون دیده بانان زمین - فرزانه رحیمی - دسامبر   2008

 

 

دنیا باید برای مبارزه  با گرم شدن آب وهوای کره زمین از بازگشت به عقب  اجتباب کرده  وسیاست جدید سبزی را در مقابل  بحران اقتصادی و بحران آب وهوایی  بکار ببرد.  ماباید دوباره  برای اهداف فوری خود وارد عمل شویم . این سخنان را بانکی مون دبیر کل سازمان ملل در مقابل 100 نفر از وزرای محیط زیست دنیا در کنفرانس تغییرات آب وهوا در ماه دسامبر درشهر پوزنان  لهستان برای  برقراری معاهده جدید آب وهوایی که تحت الشعاع بحران اقتصادی قرارگرفته است  ، بیان  کرده است. او گفت بله بحران اقتصادی مهم است ، با این حال زمانیکه بحران  تغییرات آب وهوایی مطرح می شود،متوجه مشکلات  بسیار بزرگتری می شویم .

 بحران آب وهوایی نه تنها بر رفاه وزندگی مردم در حال حاضر  تاثیر منفی دارد بلکه زندگی آینده گان را هم به مخاطره می اندازد. باید برای تغییراز سوخت فسیلی که باعث افزایش دما، خشکسالی ، بالا آمدن آب دریاها و...می  شود،به انرژی های تجدید شونده تلاش شود.

وی او از باراک اوباما واتحادیه اروپا خواسته است در جلسه ای که در 11 و12 دسامبر در بروکسل برگزار می شود، بن بست کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2020 ، بشکنند.بانکی مون اشاره کرد سیـــــــاست جــــــدیـــــــــــد Bew Deal ( برنامه توسعه اقتصادی روزولت بعد از بحران بزرگ آمریکا که براساس آن  کمک به کشاورزی ، بازنشستگی وبیمه بیکاری وغیره انجام شد) که دردهه 1930 پایان یافت ، امـــــروز بصورت سیاست جـــــدیــــــد سبــــــــــــز(Green New Deal) اجرا شود. در بحران اقتصادی نیاز به یک محرک بزرگ است که همان سرمایه گذاری است ، در بحران تغییرات آب وهوایی نیز باید برای  آینده ای سبز سرمایه گذاری شود. او می گوید سیاست جدید سبز باید بحران اقتصادی وآب وهوایی را همزمان حل کند.

مذاکرات پوزنان پیشرفت کار پروتکل کیوتو برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 5 درصد پایین تر از سطح انتشار آن در سال 1990، تا سال 2012-2008، را مورد بررسی قرار داده است.

بان کی مون می افزاید وی با قول های اوباما برای مبارزه علیه تغییرات آب وهوایی ، تشویق شده است واظهارداشت ، تصمیمات انجام شده در کنفرانس اتحادیه اروپا در بروکسل  نتایج بزرگی را برای کل جهان دربرخواهد داشت. اتحادیه اروپا تلاش می کند تا بر مخالفت های وارده بر طرح کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 20 درصد ازسطح انتشار آن در سال 1990 ، تا سال 2020 ، غلبه کند. کشورهای درحال پیشرفت مانند چین وهند می گویند رکود اقتصادی ، نباید بهانه ای برای به تاخیرانداختن راهکارهای مقابله با تغییرات آب وهوایی باشد.

Apisai Ielemia نخست  وزیرجزیره Tuvalu (جزیره ای در اقیانوس آرام ) که کشورش دراثر بالا آمدن آب دریا مورد تهدید واقع شده است ، کشورهای صنعتی را متهم کرد که آنها قصد دارند با تشریفات دست وپاگیر از تعهدات مالی خود چشم پوشی کنند. او با بیان اینکه  ما به فکر مهاجرت از کشورخود نبوده و مقاومت خواهیم کرد، مورد تشویق نمایندگان قرارگرفت .

هرساله تا سال 2012 به میزان 300 میلیون دلار برای برای کمک به کشورهایی که در تهدید بالا آمدن آب دریاها ویا خشکسالی هستند، سرمایه گذاری می شود.

"ایستاوروس دایماس " عضو هیئت محیط زیست اتحادیه اروپا گفت این اقدامات بدین معنی است که حامیان پیمان کیوتو مجبور هستند اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا پایان ماه مارس 2012 ، به مورد اجرا در آورند. این آخرین فرصت برای کشورهاست که کارت خود را روی میز بگذارند و وظایف خود را انجام دهند.

 

 

                                تجمع تعدادی از گروه های غیر دولتی زیست محیطی درمحل کنفرانس

 

منبع :http://www.enn.com/pollution/article/38841 December , 2008

  *****

افزوده:

 Green New Deal سیاست نوین سبزدرجولای سال 2008 توسط بنیاد اقتصاد نوین به جهت مبارزه با تغییرات آب وهوا بوجود آمد وهدف آن سرمایه گذاری برای انرژی های پاک برای حل سه مشکل بحران اقتصادی ، تغییرات آب وهوا وافزایش قیمت نفت می باشد.

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی