نسخه قابل چاپ

 

سوء مديريت و تخريب محيط زيست  1/1 ميليارد انسان را از دسترسي به آب سالم محروم كرده است

هر ساله درجهان 1/3 ميليون نفر  در اثر  بيماري اسهال و مالاريا  مي ميرند

 

ترجمه :كانون ديده بانان زمين – طيبه موسوي

منبع:- www.enn.com اسوشيتدپرس-

 10مارس2006نايروبي- كنيا -آنتوني ميشل

سوء مديريت  همراه با محدوديت منابع و تخريب محيط زيست  1/1 ميليارد انسان را از دسترسي به آب سالم محروم كرده است.

 سازمان ملل  درگزارش روز سه شنبه (7 مارس2006) از عدم دسترسي يك پنجم دنيا به آب سالم آشاميدني خبر داد  :

آفريقاي زير صحرا Sub-Saharan Africa يكي از آسيب پذيرترين مناطق دنيا است.جايي كه  تخريب   اكولو‍ژيكي ،مديريت ضعيف آب  و  انفجار جمعيت منجر به ايجاد بحرانهايي چون  كمبود شديد آب ، فقر  و بيماري و خشكسالي  گرديده است .

اين گزارش با همكاري 24 آژانس بين المللي تهيه شده است و بر اين عقيده اجماع گسترده دارند "كه بزودي منابع آب شيرين سياره ما به پايان مي رسد" بنا بر اين  گزارش هر ساله درجهان 1/3 ميليون نفر  در اثر  بيماري اسهال و مالاريا  مي ميرند. در صورتي كه اگر اين افراد  به آب سالم  ، بهداشت  و فاضلاب  دسترسي داشتند  6/1 ميليون نفر از آنها  زنده مي ماندند.

اين گزارش تخمين مي زند كه به علت عدم وجود فاضلاب  و آ ب سالم  سالانه ميلياردها    دلار ي كه صرف بهره وري اقتصادي و مراقبتهاي بهدشتي مي شود به هدر  مي رود. در دستيابي به اهداف اجلاس  توسعه هزاره سازمان ملل  عنوان  شد: براي اينكه بتوانيم تا سال 2015 براي  نيمي از مردمي كه اكنون به آب سالم دسترسي ندارند ،  آب آشاميدني سالم تهيه كنيم ، سالانه 7 ميليارد دلار  بايد هزينه شود.

بر اساس اين گزارش استفاده از آب در قرن اخير 6 برابر شده است رشد جمعيت دو برابر شده . براي توليد غذا آب بيشتري مورد نياز است.بايد بيش از 55 در صد غذا بيشتر توليد كنيم تا نياز سال2030 جهان  برطرف شود اما سرمايه گذاري خصوصي در بخش آب كاهش يافته  و منابع مالي در بخش آب راكد مانده است

در گزارش 584 صفحه اي  كه در چهارمين اجلاس آب مكزيكوسيتي (14 مارس 2006) ارائه مي شود .آمده است :" مديريت بهتر آب مسئله بحراني است كه نه تنها بايد مورد توجه  دولتها  قرار گيرد  بلكه  بايد  كانون توجه حكومتهاي محلي ،بخش خصوصي و جامعه مدني نيز قرار گيرد". در كنيا و هر جاي ديگري از شرق آفريقا منطقه اي كه  در پي  خشكسالي بحران قحطي پديد آمده ، مديريت بهتر آب مي تواند جانهاي بسياري را نجات بخشد.

"حكمراني خوب مطمئنا تاثيرات خشكسالي را كاهش خواهد داد "

بنابر  گفته  ساليف ديوپ مسئول واحد آب برنامه محيط زيست سازمان ملل است.  : جنگلزدايي ؛چراي بي رويه ؛فقدان مديريت همه عواملي هستند كه موجب افزايش خشكسالي شده است. حكمراني خوب مطمئنا تاثيرات خشكسالي را كاهش خواهد داد

كايچيرو دبير كل يونسكو گفت :"حكمراني خوب براي مديريت منابع آب شيرين ما كه با محدوديت فزاينده اي روبروست ضروري است و براي حل معضل فقر اجتناب ناپذير است. "
 

 

*****

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی