سیاره ات به تو نیاز دارد!

برای مبارزه با نغییرات آب وهوا متحد شوید

 

ترجمه  کانون دیده بانان زمین - May2009    

 

بزرگداشت روز حهانی محیط زیست که همه ساله در پنجم ژوئن برگزار می شود ، مهمل مناسبی است که به وسیله آن سازمان ملل متحد آگاهی جهانیان درباره محیط زیست را افزایش داده و توجه و عملکرد سیاسی را نسبت به آن برانگیزد .

روز جهانی محیط زیست از سال 1972 یعنی 37 سال پیش در مجمع  عمومی سازمان ملل در استکهلم ، نامگذاری شد.

دستورکار  این روز عبارتست از:

  • برخورد انسانی با موضوعات محیط زیستی

  • توانمندسازی مردم  در تبدیل آنان به عوامل  توسعه  معقول و پایدار

  • ارتقاء درک این مطلب که جوامع محور حیاتی  تغییر نگرش به موضوعات محیط زیستی هستند .

  • از مشارکتی حمایت کنید که آینده ای مطمئن تر و سعادتمند تر برای تمام ملل و مردم را تامین کند !

 شعار روز جهانی محیط زیست در سال 2009 عبارتست از :

 سیاره ات به تو نیاز دارد!

برای  مبارزه با نغییرات آب وهوا متحد شوید

این شعار فوریت لزوم توافق ملل بر روی یک برخورد تازه با گردهم آیی پیمان تغییرات آب و هوارا منعکس می سازد که حدود 180 روز دیگر در کپنهاک با توجه بر امر غلبه بر فقر و بهبود مدیریت جنگل ها برگزار می شود .

میزبان امسال  همایش ، کشور مکزیک است که نشان دهنده رشد نقش این کشور آمریکای لاتین در مبارزه علیه تغییرات آب و هوا از جمله رشد مشارکت گسترده در تجارت کربن است .

 مکزیک همچنین عضو رهبری یو نپ UNEP   در کمپین "یک میلیارد درخت می باشد "  این کشور با حمایت ریس جمهور و مردمش، پیشتاز تعهد برای  کاشت حدود 25 درصد درختان مورد نظر کمپین است . با احتساب تولید حدود 5/1 درصد از گاز های گلخانه ای جهان ، این کشور در چندین جبهه به مبارزه علیه تغییرات آب و هوا می پردازد.

 ریس جمهور مکزیک فیلیپ کالدرون  Felipe Calderon  در جشن روز جهانی محیط زیست،  بر اراده مکزیکی ها برای مدیریت منابع طبیعی و حل و فصل چالش سخت قرن بیست و یکم یعنی تغییرات آب و هوا تاکید می کند. 

 

منبع : UNEP

                                  

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی