مدیریت یک پارچه حوزه رودخانه ها و منابع آبی

یک رویکرد مهم و مشترک در چالش های مدیریتی تالاب ها

 

ترجمه و تلخیص  کانون دیده بانان زمین - ژانویه    2009

 

 

 

شعار پیشنهادی کنوانسیون رامسر برای روز جهانی تالاب ها در سال 2009 ( از بالادست رود تا پایین دست ، تالاب ها همه را بهم پیوند می دهد ) بر اساس مدیریت تالاب ها و حوزه رودخانه ها و نقش تالاب ها در محیط  اطراف آنها طراحی شده است .

کنوانسیون رامسر با اشاره به انواع فعالیت هایی که در  روز جهانی تالاب ها در نظر گرفته شده ، به 9 نکته در باره حوزه رودخانه ها و لزوم آگاهی از آنها برای همگان اشاره می کند:

 

1- تالابها،آب شیرین وحوزه  رودخانه ها  

Wetlands, freshwater and river basins   

 

اینکه منابع آب شیرین که زندگی ما به آن وابسته است در خطر قرار دارد به ما یادآوری می کند که تالاب ها و نیز حوزه رودخانه ها که این آب را جمع آوری و به سوی ما منتقل می کنند نیز در موقعیت بحرانی قرار دارند .

 

2- حوزه رودخانه به چه معناست ؟                                ?What’s a river basin

همه ما در حوزه یک رودخانه زندگی می کنیم . این نشانی اکولوژیکی ماست( – it’s part of our ecological address )

 

3- بالادست-پایین دست: ما همه بهم مرتبط هستیم

pstream-downstream: we’re all connected

 ما می توانیم  آنچه را که برای حوزه رودخانه ها اتفاق می افتد ، تغییر دهیم و با آنچه که در منابع طبیعی حوزه انجام می دهیم ، آن را بد تر یا بهتر کنیم . رفتار های ما بر روی  خاک ،آب ، هوا،گیاهان و جانوران اثر گذار است و پایین دست و گاه بالادست رود خانه ها را تحت تاثیر قرار می دهد .

 

 4-تالابها:عملکرد اکولوژیکی و هیدرولوژیکی آنها

Wetlands: their ecological and hydrological functions

در این بخش به تالاب ها و  نقش های متنوع  آنها  در حوزه  رودخانه ها پرداخته شده و  عملکرد اکولوژیکی و هیدرولوژیکی تالابها را در حوزه رودخانه ها بررسی می کند.

 

5- مسئول کیست ؟                                                                ? Who’s in control

این بخش به بررسی مدیریت حوزه  رودخانه ها می پردازد. مدیریت یکپارچه حوزه رودخانه و  مدیریت یکپارچه منابع آبی به عنوان یک رویکرد مشترک در چالشهای مدیریتی بررسی می شود .

 

6- دخالت کنید                                                   Getting involved      

 

مدیریت موفق حوزه رودخانه ها به دخالت گسترده ذینفعان بستگی دارد . آیا شما ذینفع هستید ؟ یک ذینفع چگونه می تواند در مدیریت نقش داشته باشد ؟

 

 7-کمبود آب                                                       Water scarcity

همواره از کمبود آب صحبت می شود این در قاره ها و کشور های مختلف به چه معناست ؟ علت این کمبود چیست ؟ ما چه می توانیم در این باره انجام دهیم؟ آیا مدیریت جامع حوزه رودخانه می تواند به ما کمک کند؟

 

 8-تاثیر زندگی شهری                                         Urban living impacts

شهرنشینان بیشترین مصرف کننده حوزه های  رودخانه هستند.آنان به آب نیاز دارند، فاضلابها را تولید می کنند  ، ساختمانها و جاده های عظیمشان نسبت به آب نفوذ ناپذیر است و تمام این اعمال تاثیر شدیدی را بر آب شیرین و تنوع زیستی  پایین دست بر جای گذاشته است.

 

9- مسائل بین مرزی                                          Transboundary issues

سامانه های تالابی بین مرزی مشکلات خاصی را برای مدیران بوجود آورده است. دست کم  261 حوزه  در مرزهای بین المللی وجود دارند .بنابراین چالش بزرگ و جهانی است .

 

کنوانسیون رامسر در پایان به 6 خطر اصلی که حوزه های رودخانه ها را تهدید می کند اشاره دارد :

  • سدها و تاسیسات زیر بنایی آنها

  • برداشت بی رویه آب

  •  تغییرات آب و هوا

  • گونه های مهاجم

  • ماهیگیری بی رویه

  •  آلودگی

 

منبع:www.ramsar.org

 

 *****

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی