مراقبت از تالاب ها

پاسخی برای تغییرات  آب و هوا

به مناسبت  روز جهانی تالاب ها - 2010

 

ترجمه کانون دیده بانان زمین -  فرشته  موثق نژاد- فوریه  2010

 

روز جهانی تالاب ها چیست ؟ فوریه هر سال روز جهانی تالاب ها است . این روز یاد آور امضاءکنوانسیون تالاب ها  در دوم فوریه سال 1971 در شهر رامسر در سواحل دریای خزر است.

روز جهانی تالاب( WWD ) نخستین بار در سال1997 جشن گرفته شد که آغازی دلگرم کننده بود و همه ساله نمایندگان دولتی ، سازمان های  غیر دولتی و دیگر گروه های شهروندان در همه سطوح جامعه از این فرصت استفاده می کنند تا اقداماتی در جهت ارتقای آگاهی عمومی در باره ارزش های تالاب ها   و فواید آنها به طور کلی  و نیز بویژه کنوانسیون رامسر انجام دهند. از سال 1997 تا 2009سایت اینترنتی کنوانسیون، گزارش هایی از بیش از 98 کشور در مورد اقدامات آنها در هر اندازه و شکلی، از سخنرانی ها ، سمینار ها ، پیاده روی در طبیعت ، رقابت هنری کودکان ، مسابقات قایق رانی و روز های پاکسازی تا مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی و ارسال نامه به روزنامه و اتخاذ سیاست های جدید در مورد تالاب ها ، معرفی سایت  جدید برای کنوانسیون رامسر و برنامه های تازه در سطح ملی را انتشار داده است .

ما با توجه به موضوع روز جهانی تالاب ها  در سال 2010 ، یعنی تالاب، تنوع زیستی و  تغییرات آب و هوا ،  سر انجام به این شعار رسیدیم : مراقبت از تالاب ها، پاسخی برای  تغییرات آب و هوا

 در پایان سال 2009 نشست حساس تغییرات آب و هوا با شرکت رهبران جهان در کپنهاک بر گزار  و از  ژانویه 2010 نیز سال جهانی تنوع زیستی آغاز شد،  در نتیجه تنوع زیستی  و تغییرات آب و هوا به یقین در راس اخبار  سال جدید خواهد بود. بنا بر این موضوع ما به هنگام است  و در سطح ملی و جهانی در باره گونه های تالاب ها و اکوسیستم هایی که از سوی  اقدامات نا پایدار بشری  در معرض تهدید مداوم هستند  و نیز در باره آثار تغییرات آب و هوا بر روی اکوسیستم های تالابی  و بویژه در باره نقش تالاب ها در کاهش تغییرات آب و هوا ، توانایی سازگاری ، گفتنی های زیادی وجود دارد .

مانند همیشه رویکرد ما جهانی است،  ولی می دانیم که اقدامات شما  می توانند ملی و محلی باشد.

 

منبع : سایت اینترنتی کنوانسیون رامسر –به مناسبت روز جهانی تالاب ها در سال 2010

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی