کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده در اکوسیستم های کوهستانی و

تالابی ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

 

ادامه ناحیه پنج -زاگرس جنوبی ( بخش غربی)

 

منطقه 2 زاگرس جنوبی

 منطقه حفاظت شده  ماله گاله  

IRAN-Maleh Galeh  Protected Area  

 

منطقه حفاظت شده ماله گاله در سال1378 با مساحت 52096 هکتار ( اطلس مناطق حفاظت شده -چلپ 1385)  اعلام می شود و لی گفتنی است در فهرست  نقشه پراکنش مناطق حفاظت شده کشور - منعکس در سایت سازمان حفاظت محیط زیست تیر ماه1391- 142  هکتار از این مساحت کاهش یافته و مساحت آن 51 هزارو 954 هکتار  عنوان می شود .  

  منطقه حفاظت شده ماله گاله درفاصله فضایی12 کیلومتری جنوب شرقی منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان،  35 کیلومتری جنوب غربی شیراز، 70 کیلومتری  شهر کازرون و 107 کیلومتری شمال شهر فیروزآباد قرار دارد.

رودخانه سرخون و امتداد آن رودخانه جَره به عنوان مرز غربی و بخشی از راه شیراز-معدن سنگ - دارنجان(دارنگون) - نوروزان  در غرب رودخانه قره آغاج  به عنوان مرز شرقی آن تعیین شده است .

منطقه حفاظت شده ماله گاله  در بر گیرنده  ابر سازه های آب ساز  رودخانه های قره آغاج و رودخانه جِره است  نظیر  ارتفاعات تنگ خانی یا کوه دلو( 3097 متر)کوه  سلامتی( 2838متر)میشوان(2750متر)کوه بری(2557متر)کوه کراج ( 2475متر )کوه فتح آباد (2350متر)،و...چشمه های کارستی بسیاری در این منطقه بروز و ظهور دارند به علاوه آبشار ها و غار های بسیار نظیر :  چشمه  رمقان، آبشار رمقان، آبشار دریاهک، آبشار تنگ دم اسب -. برف آب ها ، آب چشمه ها و آبهای جاری این ابر سازه ها  توسط دره و تنگ های بسیار نظیر رود  هنیتگان  تنگ دم اسب ، تنگ زرد ، و ....   در بخش شرقی به رودخانه قره آغاج از زیر شاخه های مادر رود مُند و در بخش شرقی به رود خانه های سرخون و جَره از زیر شاخه های رودخانه دالکی و در بخش جنوبی به رودخانه فیروزآباد  می پیوندند

 

 

 منطقه حفاظت شده ماله گاله 

ماخذ نقشه : اطلس مناطق حفاظت شده  سال1385- تکمیل عوارض طبیعی وجانمایی آنها  ، تکمیل  مراکز جمعیتی  ، تکمیل  راه ها و علامت گذاریو ... ، از کانون دیده بانان زمین

 

 

 

منطقه حفاظت شده ماله گاله،  آخرین حد رویشگاه های جنگلی بلوط زاگرس شناخته شده است همراه گونه های دیگری چون زالزالک، کیکم، ارس، زبان گنجشک، بنه ، و....  گفتنی است به دلیل همین جنگل ها بود که این منطقه پس از تصویب واگذاری 10درصد از جنگلهای در اختیار  سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

  این کوهستان های جنگلی و پر آب از هزاره ها زیستگاه های امن و غنی برای  پلنگ، خرس قهوه ای، قوچ و میش، بزو پازن ، و بلند پروانی چون عقاب شاهی، عقاب طلایی ، و... بوده است.

 

 

 

 منطقه حفاظت شده ماله گاله 

ماخذ تصویر - سایت کویر ها و بیابان های ایران

 

 منطقه حفاظت شده ماله گاله 

ماخذ تصویر - سایت کویر ها و بیابان های ایران

 

 منطقه حفاظت شده ماله گاله -تنگ دم اسب (شمال شرقی منطقه )

 ماخذ تصویر - سایت کویر ها و بیابان های ایران

 

 

 منطقه حفاظت شده ماله گاله  - تنگ دم اسب

 ماخذ تصویر -وبلاگ سفرستان 1397

 

 منطقه حفاظت شده ماله گاله - تنگ دم اسب

 ماخذ تصویر -وبلاگ سفرستان 1397

 

 

 منطقه حفاظت شده ماله گاله - آبشار تنگ دم اسب ( شرق منطقه )

 ماخذ تصویر - سایت کویر ها و بیابان های ایران

 

 مراکز جمعیتی داخل منطقه حفاظت شده ماله گاله : روستای دارنگون( دارنجان)  ، روستای ماله گاله  ،روستای سهل آباد،روستای شمس آباد ،روستای آبسرد،روستای چنارک، روستای بدو، روستای امیر آباد (سیای زردی) روستای بنگر ، روستای کره بس( کربس)، روستای کره بس بن زرد، ، روستای اسلام آباد( شاه آباد) ،  روستای کراج، روستای ده نمک ، روستای رمقان،روستای بهاره  ، روستای فتح آباد، پایین و بالا،روستای بگ دانه  ، روستای شکفت ، روستای دریاهک، روستای ده نو، (دهستان کوهنجان ، دهستان سیاخ دارنگون ، دهستان کوه مره سرخی  -بخش  مرکزی و بخش ارژن شهرستان شیراز - استان فارس )

  مراکز جمعیتی محدوده منطقه حفاظت شده ماله گاله :روستای معدن سنگ ،  روستای سعادت آباد، روستای محمود آباد، روستای نوروز آباد ، روستای چنار فاریاب ، روستای بندوئیه ،روستای ریچی، روستای جمالی،   روستای مسقان ، و...

 

****

 

از بعد زمین شناسی بخشی از گسل کره بس(کربس)  با درازاي 160 کيلومتر در شرق منطقه حفاظت شده ماله گاله، و در مسیر رود دره  جره  قرار دارد و نام آن نیز  از روستای کره بس گرفته شده که در داخل این منطقه جای دارد.  گسل کره بس   از دیدگاه زمین شناسان،گسل  لرزه ای فعال و مولد زلزله است و زلزله های اسفند ماه1372 و تیرماه 1373 در این منطقه و همچنین زمین لرزه کره بس در 17 اردیبهشت سال 1378 به فعالیت آن نسبت داده شده.

 در مسیر و محدوده گسل کره بس چندین  گنبد نمکي برونزد دارد که چند گنبد آن در داخل منطقه حفاظت شده ماله گاله قرار دارد نظیر گنبد نمکی رمقان ( درنزدیک روستای رمقان) که به تل نمکدان معروف است . گنبد نمکی بگدانه (در نزدیک روستای  بگ دانه )گنبد نمکی  رکساناو ....ولی گنبد های نمکی دیگری در خارج از این منطقه تا شمال فراشبند برونزد دارند که از معروف ترین آنها می توان به   گنبد نمکی مورجان ( نزدیک روستای مورجان یا مورگان)و گنبد نمکی باچون(نزدیک روستای باچون) اشاره کرد .

 

 

منطقه حفاظت شده ماله گاله - گنبد نمکی رمقان  ( تل نمکدان)

 

منطقه حفاظت شده ماله گاله - گنبد نمکی رمقان   ( تل نمکدان)

 

 

 

منطقه حفاظت شده ماله گاله -ج عبور رودخانه جره از دره گسلی کره بس و پدیدار شدن مارن های رنگین

 ماخذ تصویر : مقاله ژئوتوريسم گنبد نمكي رمقان منطقه کوهمره سرخی-علي رحماني، دانشجوي دكتري چينه و فسيل شناسي دانشگاه اصفهان- اسفند 1389

 

 

 

 

منطقه حفاظت شده ماله گاله -د- ریزش بخش های از گنبد نمکی به درون رودخانه

 ماخذ تصویر :  مقاله ژئوتوريسم گنبد نمكي رمقان منطقه کوهمره سرخی-علي رحماني، دانشجوي دكتري چينه و فسيل شناسي دانشگاه اصفهان- اسفند 1389

 

 

 

 

منطقه حفاظت شده ماله گالهب- ستونک های حاصل از فرسایش در رسوبات گنبد نمکی

 ماخذ تصویر : مقاله ژئوتوريسم گنبد نمكي رمقان منطقه کوهمره سرخی-علي رحماني، دانشجوي دكتري چينه و فسيل شناسي دانشگاه اصفهان- اسفند 1389

 

 

منطقه حفاظت شده ماله گالهه -یکی از دهانه های نمكدان

 ماخذ تصویر : مقاله ژئوتوريسم گنبد نمكي رمقان منطقه کوهمره سرخی-علي رحماني، دانشجوي دكتري چينه و فسيل شناسي دانشگاه اصفهان- اسفند 1389

 

 

 

 

منطقه حفاظت شده ماله گاله  الف- توده نمکی راه یافته به سطح زمین

 ماخذ تصویر : مقاله ژئوتوريسم گنبد نمكي رمقان منطقه کوهمره سرخی-علي رحماني، دانشجوي دكتري چينه و فسيل شناسي دانشگاه اصفهان- اسفند 1389

 

 

منطقه حفاظت شده ماله گالهه- قندیل های نمکی آویزان از سقف از نمکدان

 ماخذ تصویر : مقاله ژئوتوريسم گنبد نمكي رمقان منطقه کوهمره سرخی-علي رحماني، دانشجوي دكتري چينه و فسيل شناسي دانشگاه اصفهان- اسفند 1389

 

 

 

 

حفاظتی که انجام نشد

 

  جنگل سوزی و تبدیل آخرین حد جنوبی رویشگاه های جنگلی بلوط زاگرس به خاکستر و  ذغال

 

20 فروردین 1387 روزنامه همشهری :  جنگل های مله‌گاله به زغال تبدیل می‌شود/ گزارشی از محمد طیبی خرمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس:  مدت‌هاست که درختان کهنسال این ناحیه در کوره‌های متعددی که به صورت غیر قانونی درون جنگل تعبیه شده تبدیل به زغال و روانه بازار می‌شود.....

 18 مرداد 1390جام جم- حمزه ولوي، معاون محيط طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس:از ابتداي هفته تاكنون بيش از یکصد هكتار از مراتع استان فارس در پارك ملي بمو، مراتع مله گاله و پوشش هاي گياهي منطقه حفاظت شده دشت ارژن و پريشان در آتش سوخته است.

4 آبان 1392خبرگزاری مهر-  127هکتار از منطقه حفاظت شده ماله گاله طعمه حریق شد. کارنامی مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس گفت : " ....در مواقع آتش سوزی نیروهای بومی و محلی برای کمک به منطقه می آیند که پس از اطفای حریق کفش و لباس های ایشان سوخته و آسیب دیده و ما حتی اعتباری نداریم که بتوانیم ضررهای مردم بومی را جبران کنیم .وی با اشاره به اینکه در آتش سوزی دو روز پیش نیز نیرو های مدیریت بحران در صحنه حاضر نشدند و محیط زیست مجبور شد با دست خالی به اطفای حریق بپردازد ، و...."

 

باید به کارنامی مدیر کل ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس گفت بس کنید !!!   دست از این " ننه من غریبم"  بازی ها بردارید !!! به مردم حقایق را بگویید !!!!!  شما مدیریت بخش مهمی از گنجینه زیستی این سرزمین را به عهده گرفته اید و جای آن به مردم لاشه های سوخته درخت تحویل می دهید !!! افسانه ای ترین در آمد های نفتی در دولت نهم و دهم حاصل شد . بیش از 800 میلیارد دلار !!!! با این وجود باید شاهد تسلیم  جنگل های سرزمینمان  در مناطق به اصطلاح حفاظت شده  به  آتش هدفمند  غارتگران  باشیم .

 

7 تیر 1393 خبرگزاری مهر   محمد حسین ابراهیمی کارنامی مدیر کل محیط زیست استان فارس:  در سال جاری از فروردین ماه شاهد وقوع حریق در سطح استان هستیم و تاکنون 45 مورد آتش سوزی در 11 منطقه تحت مدیریت محیط زیست و 18 منطقه شکار ممنوع رخ داده است.وی مساحت حریق های رخ داده در این مناطق طی سه ماه گذشته معادل هزار و 300 هکتار بوده است....در مناطق جنگلی ماله گاله و روشن کوه هم تعداد زیادی از درختان در اثر آتش سوزی از بین رفته اند

 

4 مهر1393ایرنا -حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس:  این آتش سوزی که در دو مرحله رخ داد اراضی مرتعی و جنگلی منطقه ماله گاله را در برگرفت و به اراضی پایین دست و دامنه ها کشیده شدو یکصدو هشتاد هکتار از درختان جنگلی و گیاهان مرتعی در این آتش سوزی سوخته است...

23خرداد 1394پایگاه خبری پلیس ایران: ....مأموران پاسگاه "دارنگون" شيراز نيز از وقع آتش سوزي در ارتفاعات کوه دلومطلع و ضمن حضور در محل با همكاري نيروهاي امدادي آتش را مهار كردند. در اين آتش سوزي 50 هكتار از اراضي ملي از بين رفت.

 

23خرداد 1395ایرنا :آتش سوزی در منطقه زیست محیطی ماله گاله استان فارس که از ساعت 10 و سی دقیقه شنبه شب آغاز شده بود ، نیمه شب با حضور نیروهای محیط زیست مستقر در منطقه و نیروهای مردمی مهار شد.حمزه ولوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس : در این آتش سوزی وسعتی معادل حدود چهار هکتار از منطقه دچار آتش سوزی شد

22تیر  1395  باشگاه خبرنگاران جوان : آتش سوزی در منطقه ماله گاله -پنجاه هکتار از اراضی منطقه ماله گاله در آتش سوخت .

17تیر  1396  خبرگزاری برنا - ده هکتار از مراتع طبیعی سیاخ دارنگون در آتش سوخت ......فرمانده انتظامی شهرستان شیراز مأموران پاسگاه "سیاخ دارنگون" از آتش سوزی جنگل ها و مراتع طبیعی در اطراف حوزه استحفاظی مطلع شدند.وی ادامه داد: بلافاصله ماموران در محل حاضر و مشاهده کردند این مراتع بنا به عللی نامعلوم، طعمه حریق شده و در حال سوختن است.سرهنگ ملک زاده گفت: بر اساس اعلام کارشناسان مربوطه در این آتش سوزی، ده هکتار از منابع و مراتع طبیعی از بین رفته است.

 

9مرداد  1398پایگاه تحلیلی خبری شیرازه - آتش‌سوزی در جنگل کوهمره سرخی از سه روز قبل آغاز شده و امشب با شدت بیشتری صدها هزار اصله درخت را به خاکستر تبدیل کرد.

اسدی، رئیس شورای اسلامی روستای بگ دانه بخش دشت ارژن شهرستان شیراز در گفتگو با شیرازه با ابراز تاسف از اینکه بیش از 200 هزار اصله درخت بلوط، بنه، بادام کوهی و داروهای گیاهی در آتش سوخت، گفت: از ظهر روز دوشنبه آتش سوزی در این منطقه آغاز شده که به دستگاه‌های مربوطه در استان اطلاع رسانی شد.وی از عدم اقدام عاجل و کافی مسئولان مربوطه در استان فارس برای خاموش کردن آتش گلایه شدید داشت و افزود: روز گذشته آتش مهار شد اما دوباره شب گذشته در همان منطقه آتش شعله ور گشت و فقط چند نیروی ایست و بازرسی منابع طبیعی به همراه تعدادی از اهالی محل برای خاموش کردن آتش اعزام شدند که 4 ساعت تا قله و محل آتش سوزی پیاده روی داشتند.

رئیس شورای اسلامی روستای بگ دانه شدت آتش را بسیار زیاد توصیف و اظهار کرد: امشب شدت آتش به حدی است که روستای بگ دانه مانند روز روشن است و حتی ممکن است خطر آتش سوزی این روستا را نیز تهدید کند.وی با بیان اینکه امروز بیش از 20 نفر از اهالی برای خاموش کردن آتش اعزام شدند که یکی از آنان نیز مصدوم گردید، گفت: هنوز شش نفر از اهالی به پایین برنگشته اند و در محاصره آتش قرار گرفته بودند و اکنون به محل امنی پناه برده تا از شدت آتش سوزی کاسته شود و بتوانند به دامنه کوه برگردند.

اسدی خواستار تشکیل جلسه ستاد بحران در نزدیکترین روستا به محل حادثه شد و گفت: باید از نیروهای بسیج، سپاه و ارتش کمک طلبید و چند بالگرد برای جابجایی نیروها به کار گرفته شود.کرمی، یکی از ساکنان روستای بگ دانه نیز که برای خاموش کردن آتش اعزام شده بود، در گفتگو با خبرنگار شیرازه گفت: بیش از 500 هکتار از جنگل‌های کوهمره سرخی به خاکستر تبدیل شده است. وی افزود: اکنون حدود 100نفر از اهالی آماده اعزام برای خاموش کردن آتش هستند اما به تعداد حداقل سه بالگرد و حدود 500نیرو برای خاموش کردن آتش نیاز داریم.

 

 

29مهر  1398 ایرنا-فرمانده انتظامی شهرستان شیراز : پنج  هکتار از مراتع و جنگل های اطراف کوه های میشوان شهرستان شیراز در آتش سوخت.

 

18 خرداد  1399  ایرنا: بخشدار مرکزی شیراز گفت: آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده ماله گاله و کوه دله (دلو)در سیاخ دارنگون از توابع بخش مرکزی شهرستان شیراز به طور کامل مهار شد.

21 خرداد  1399  ایرنا: ارتفاعات پوشیده از درختچه و گیاهان خودرویشی در منطقه سیاخ دارنگون در جنوب شیراز عصر چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹ دچار آتش سوزی شد. .....

 

 

   معدن خواری  در منطقه حفاظت شده ماله گاله

معدن شرکت پارس دارنگون(شن و ماسه غرب پل شهداي دارنگون)

مخلوط کوهي سبزپوشان سياخ دارنگون

معدن لاشه سيخ دارنگون شيراز

 

 

  بزودی تکرار فاجعه  سد نمکی گتوند در انتظار سد نمکی نرگسی در کنار منطقه حفاظت شده ماله گاله

 عملیات تخریبی  سد نرگسی در سال 1389  توسط مافیای سد سد ساز این دشمنان ایران زمین و در محل اتصال رودخانه شیرین به رودخانه جره نزدیک روستای مسقان آغاز شد.این عملیات درست اکوسیستم گنبد های نمکی (گنبد نمکی رمقان ، گنبد نمکی بیگ دانه ، گنبد نمکی رکسانا - گنبد نمکی مورجان ،گنبد نمکی باچون ) و در منطقه گسلی "کره بس" ، در حال انجام است

 مافیای سد ساز  هیچ ابایی از اینکه این سد نیز به سرنوشت سد نمکی گتوند دچار شود نداشته و ندارند زیرا آنان تنها به منافع کوتاه مدت  خود می اندیشند و کاری هم ندارند که  این سد سازی چه بلایی بر سر منطقه،و آوارگی مردم می آورد و یا اصلا این سد به اهداف خود می رسد یا خیر، ندارند !!!  از اهداف مهم سد نرگسی که اعلام شده تامین نیازآبي شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي است ! بویژه برای پتروشیمی کازرون. اما ته کشیدن بودجه های عمرانی باعث  شد که به قول خودشان، تاکنون( 1394 ) تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. ولی دست اندرکاران ساخت این سد مخرب، اکنون یک بازی تبلیغانی راه انداخته اند تا شاید بتوانند اعتبار بیشتری برای آن بگیرند و آن، این که این سد، آب تالاب خشک شده پریشان را با زدن 25 کیلومتر کانال تامین خواهد کرد !!! ناگفته پیداست که این کانال نیز برای همان صنایع پتروشیمی کازرون است. مافیای سدساز خوب می داند، که دریاچه پریشان حوض نیست که با این آبها پر شود، یک دریاچه نکتونیکی است و کف آن، پیچیدگی های زمین ساختی بسیاری دارد و آب چشمه های تامین کننده آن از آبهای زیر زمینی میلیون ها سالی دشت های برم و ارژن تامین می شده است که با زدن بیش از هزار چاه در این دشت ها و راه زنی و تونل کنی های بسیار در شرایط بحرانی قرار گرفته است . به علاوه اگر این کانال هم کشیده شود به یقین، باوجود گنبد های نمکی اطراف سد نرگسی، آب نمک منتقل می شود  و بس !!! البته زلزله های آینده نیز در انتظار  سد نرگسی و اکوسیستم های کوهستانی تخریب شده و آسیب دیده به خاطر این سد سازی  در این منطقه زلزله خیز زاگرس جنوبی هست !!!!و قطعا  این زلزله ها اثرات غیر قابل انکاری  در سطح ، عمق و  حجم گنبد های نمکی منطقه خواهد داشت .

 

بازدید مافیای سد ساز و تونل کن این دشمنان ایران زمین  از آثار ضربه مهلک دیگری که بر پیکره زاگرس، این ابرسازه آب ساز طبیعی وارد کرده اند . یعنی اقدام به ساخت سد نرگسی در یکی از شکننده ترین مناطق زاگرس جنوبی از بعد  زمین ساختی ( به دلیل وجود گسل ها و گنبد های نمکی فعال!!!) و این بار هم مانند روندی که پیش از این بارها تکرار شده و به یک روش همیشگی تبدل شده است ، نادیده گرفتن شرایط اقلیمی خشک و پر تبخیر این منطقه و همچنین برهم زدن تعادل طبیعی منطقه !!!

ماخذ تصویر: خبرگزاری تسنیم -20 دی 1395

 

 

تصویر دیگری از مراحل ساخت سد نرگسی -برهم زدن تعادل طبیعی منطقه از جمله  تغییر بستر رودخانه های منطقه

ماخذ تصویر: خبرگزاری تسنیم -2 مرداد  1393

 

 

تاکنون نام دو روستا یی که به زیر آب دریاچه این سد می روند، آشکار شده است. در 29 آبان 1392علوی، بخشدار جره و بالاده در بازید فرماندار کازرون از این مناطق، از روستای  شیب تنگ ( 5 کیلومتری غرب روستای مسقان) و روستای آب میگ (8 کیلومتری شرق شهر بالاده ) نام برد . البته روستای گابه گاه و روستای  نرگس آباد نیز در میانه این دو روستا قرار دارند که نامی از آنها برده نشد!!!

 

ناحیه  پنج ص 21c از26

ادامه

صفحه اصلی