ما از زلزله بم اين درس را گرفتيم كه هنوز از زلزله درس نگرفته ايم

 

 ايلنا – رييس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي گفت : نگرش ما نسبت به زلزله امداد و نجات است و اين نگرش بايد تغيير كند . در جامعه ما آنقدر كه در زمينه امداد و نجات سرمايه گذاري مي شود . در قبل ازآن سرمايه گذاري صورت نمي گيرد .

دكتر آشتايني رييس پژهشگاه بين المللي زلزله شناسي افزود : در حال حاضر ، در مرحله حساس زلزله هستيم و ازآنچه كه در بم اتفاق افتاد، از بعد گسل، خطر خسارت و ميزان آسيب ها مطلب تازه اي نبود. وي با اشاره به اينكه هر زلزله حرف تازه و ويژگي خاص خود را دارد ، تصريح كرد : بعد از زلزله  بم، دستگاه هاي لرزه نگاري 4 هزار پس لرزه ثبت كرده بودندكه 300 پس لرزه آن مهم بود و نشان داد از دوره جديد فعاليت در اين منطقه را مي دهد . آشتياني با اعلام اينكه هيچ چيز در زلزله قاطع نيست و همه چيز با احتمالات است ، تصريح كرد بر آورد هايي كه از زلزله شده با اتفاقاتي كه افتاده هماهنگي داشته و اين بر آوردها، علمي و شناخته شده است. وي در پايان با اشاره به اينكه اين بر آوردها در تمام كشورها انجام شده است، افزود آنچه كه در بم اتفاق افتاد ، براي جامعه علمي غير قابل منتظره نبود و ما  از اين زلزله درس گرفتيم كه هنوز از زلزله درس نگرفته ايم.

برگرفته از  سايت NGDIR83/9/15

 

 

صفحه اصلی