شواهد تصویری کانون دیده بانان زمین

از

توسعه نفت محور و آلوده سازی های نفتی و به خطر انداختن معیشت و سلامت مردم

 

 

ایران - جنوب تهران

دسته گلي كه پالايشگاه تهران به آب داد

 عکس:  کانون دیده بانان زمین -اردیبهشت 1383 - هنگامه هادیان

 

ایران - جنوب تهران

 عکس:  کانون دیده بانان زمین -اردیبهشت 1383 - هنگامه هادیان

 

ایران- جنوب تهران

 عکس:  کانون دیده بانان زمین - 1383اردیبهشت - هنگامه هادیان

 

 

 

ایران -جنوب تهران

 چاه آبي که تا چندي پيش مايع حيات بخش روستاي اسماعيل آباد بود ،  به دليل نفوذ مواد نفتي ، کاملاً بلا استفاده شد

 عکس:  کانون دیده بانان زمین - اردیبهشت1383 - هنگامه هادیان

 

 

 

 ایران -جنوب تهران

 

 آب  نفتی ، سهم مردم   از  این ثروت ملی

 عکس:  کانون دیده بانان زمین - اردیبهشت1383 - هنگامه هادیان

 

 

ایران- جنوب تهران

 

 آب  و هوای  نفتی  در کنار پالایشگاه   ، سهم بچه ها ی جنوب تهران

  از  این ثروت ملی

 عکس:  کانون دیده بانان زمین -اردیبهشت  1383 - هنگامه هادیان

 

 

ایران -جنوب تهران

 

اسماعیل آباد  شهر ری  ، قربانی  توسعه نفتی پالاییشگاه تهران

یکی از خیابان های اسماعیل آباد با عبور فاضلاب تهران در پشت دیوار پالایشگاه

عکس از کانون دیده بانان زمین  -هنگامه هادیان -اردیبهشت  1383

 

 

ایران - جنوب تهران

 

 عکس:  کانون دیده بانان زمین - 1383 - هنگامه هادیان

 

 

 

P1   از P27

 

   ادامه

     صفحه اصلی