کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده  در اکوسیستم های کوهستانی و تالابی

 ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

ادامه بررسی ناحیه دو -مناطق حفاظت شده کوهستان البرز مرکزی

 

منطقه5 کوهستان البرزمرکزی

 اثر طبیعی ملی چشمه فَكجور دَمکِش

Facjor Damkesh Spring National Natural Monument 

اثر طبیعی ملی چشمه فَكجور دَمکِش( فیکجور دمکش )  در سال  1391با مساحت0.05  هکتار حفاظت شده اعلام شد. این چشمه در داخل منطقه حفاظت شده سرولات و جواهر دشت است . در غرب روستای سرولات و در روستای فَكجور ( در محدوده روستا های کرات محله و کبوتر آبکش) .این چشمه در نزدیک درختی باستانی از گونه افرا برونزد دارد. چشمه ای که آب آن به صورت  گردابی بیرون می ریزد . از ویژگیهای این چشمه  شگفت انگیز نوسان برون زد آب آن است. یعنی گاهی چند ساعت و حتی چند روز خشک است و آبی ندارد و گاهی هم چند روز به طور مستمر آب دارد. به گفته مردم محلی  قبل از اینکه آب بالابیاید دو نسیم خنک در فاصله چنددقیقه می وزد که اهالی متوجه بالاآمدن آب می شوند.

اثر طبیعی ملی چشمه فكجور دمكش ،ظاهرا در تملک یکی از مالکان منطقه است به طوری که بر روی تابلوی ورود به این منطقه نوشته شده است" به چشمه دیدنی دَمکِش و ملک شخصی برادران مهدوی خوش آمدید"  

 

 

اثر طبیعی ملی چشمه فیکجور دمکش در مالکیت برادران مهدوی

ماخذ تصویر : ایسنا 23 خرداد1394

 

 

اثر طبیعی ملی چشمه فیکجور دمکش

 

ناحیه دو -البرز مرکزی -ص5b از 22

ادامه

صفحه اصلی