کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده  در اکوسیستم های کوهستانی و تالابی  ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

 

 

ادامه بررسی گروه یک  ناحیه چهار 

 

منطقه10 محورکوهستانی هزار مسجد- الله اکبر- کپه داغ

 اثر طبیعی ملی سرو قره باغ

IRAN-Sarv Gharehbagh  National Natural Monument  

اثر طبیعی ملی سرو  قره باغ مجموعه ای از هفت سرو( juniperus) باستانی است  که سن آنها به بیش از 2هزار سال تخمین زده شده است با ارتفاع حداقل 8 و حداکثر 13 متر . این  هفت سرو در حدود 38 کیلومتری جنوب اثر طبیعی ملی اُرس سرانی  و اثر طبیعی ملی  صنوبر شیروان  در روستای باغان قرار دارد( 18کیلومتری شمال شرقی شهر شیروان).

موقعیت اثر طبیعی ملی  سرو قره باغ  در شمال شیروان و روستای باغان

 

 

 گفتنی است اطراف این سرو  کاملا رها شده است و به علت  تردد انواع تراکتور ، ماشین ، دام ، انسان، کاملا کوبیده شده و مشابه دیگر مناطق حفاظت شده تنها یک تابلو ی زرد رنگ  از آن حفاظت می کند !!!!!

 

 

اثر طبیعی ملی  سرو قره باغ

ماخذ تصویر سایت موجز

 

اثر طبیعی ملی  سرو قره باغ

 

اثر طبیعی ملی  سرو قره باغ

 

 

اثر طبیعی ملی  سرو قره باغ

 

 

ناحیه چهار-ص8 از14

ادامه

 

صفحه اصلی