پارک ملی کیاسر

ادامه مجموعه  اول تصاویر   

 چشم انداز هایی از برخی فضا های  جغرافیایی

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  فرشته موثق نژاد  - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی  - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

نمایی از رودخانه سفید رود  (اسبه رو esbehru ) در گُل باغ

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

نمایی از رودخانه  گل آلود در " سیاوش کلا "

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از طیبه موسوی- بهار 1391

 

 

 

پارک ملی کیاسر

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از طیبه موسوی- بهار 1391

 

 

3 از  43

 ادامه

     صفحه اصلی