کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده در اکوسیستم های کوهستانی و

تالابی ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

 

ادامه ناحیه پنج -زاگرس جنوبی

 

 ناحیه پنج3

 بررسی 11منطقه به اصطلاح حفاظت شده زاگرس جنوبی

زاگرس جنوبی طبق تقسیمات کلاسیک جغرافیایی ،  از حدود محور شیراز- کازرون و رودخانه شاهپور و دالکی در استان فارس شروع شده  و تا رودخانه "کل" و  گسل میناب در استان هرمزگان ادامه می یابد و آخرین حد جنوبی آن نیز  تا برخی جزایر خلیج فارس نمود دارد.

 از ویژگیهای زاگرس جنوبی بازتر شدن چین ها نسبت به زاگرس شمالی و زاگرس مرکزی ، کوتاه تر شدن ارتفاعات ،  وجود دشتهای وسیع در بخش هایی از آن است و .... یکی دیگر از  ویژگی ای زاگرس جنوبی بروز و ظهور گنبد های نمکی است  . تا  اکنون  در استان هرمزگان بیش از هفتاد گنبد نمکی شناسایی شده است.

کانون دیده بانان زمین در بررسی مناطق حفاظت شده زاگرس جنوبی ، در مجموع،11 منطقه حفاظت شده با مساحت 956هزار  و  485هکتار را مورد بررسی قرار داد که در بر گیرنده :

2 پارک ملی(پارک ملی بمو پارک ملی بختگان)

یک  پناهگاه حیات وحش ( بختگان ) 

یک اثر طبیعی ملی (کوه نمک جاشک)  

 7  منطقه حفاظت شده  ( ارژن و پریشان، ماله گاله،گنو ، میان جنگل فسا، هرمد، پرزوئيه، كوه كشار،  )

 

 21درصد سطح مناطق حفاظت شده زاگرس جنوبی دارای اهمیت بین المللی است.  یعنی افزون بر ارزش زیستی  برای نسل های کشور، دارای  ارزش های زیستی جهانی برای بشریت نیز هست وحکومت ایران متعهد به حفظ آن بوده که متاسفانه چنین نشده  است !!!!      این مناطق شامل  ذخیره گاه زیستکره ارژن و پریشان- ذخیره گاه زیستکره گنو  - تالاب بین المللی  نیریز و کم جان ( دربرگیرنده دریاچه بختگان، دریاچه طشک  و تالاب کم جان )  تالاب بین المللی پریشان   -  تالاب بین المللی  ارژن

 

کانون دیده بانان زمین در این بررسی ، با توجه به موقعیت جغرافیایی  این یازده منطقه آنها در  قالب دوناحیه جغرافیایی مورد بررس قرار داده است :

ناحیه  اول مناطق حفاظت شده واقع در بخش غربی زاگرس جنوبی  شامل 5 منطقه می باشند :

1-ذخیره گاه زیستکره و منطقه حفاظت شده و  ارژن و پریشا ن

2- منطقه حفاظت شده ماله گاله

3-پارک ملی بمو

4 -پارک ملی( تالاب بین المللی )  بختگان

5-پناهگاه حیات وحش بختگان

6-منطقه حفاظت شده میان جنگل (میان جنگل فسا)

7-  اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک

 

موقعیت جغرافیایی  7 منطقه  حفاظت شده زاگرس جنوبی(بخش غربی)

 

 

ناحیه دوم  مناطق حفاظت شده واقع در بخش جنوب شرقی  زاگرس جنوبی  شامل 4 منطقه  حفاظت شده

1- ذخیره گاه زیستکره گنو  

2-منطقه حفاظت شده كوه كشار

 3-منطقه حفاظت شده هُرمُد

4- منطقه حفاظت شده  پرزوئيه

 موقعیت جغرافیایی 4 منطقه حفاظت شده  بخش جنوبی شرقی زاگرس جنوبی

 

 

 در ادامه به شاخص های محیطی هر  منطقه و موارد عدم حفاظت آنها پرداخته می شود :

 

ناحیه  اول مناطق حفاظت شده واقع در بخش غربی زاگرس جنوبی به دلیل  قرار گرفتن در حوزه های آبریز مشترک و دوری و نزدیکی بهم کلا به دو گروه و یک منطقه منفرد تقسیم شده است .

گروه یک بخش غربی زاگرس  جنوبی دربرگیرنده ذخیره گاه زیستکره  و ارژن و پریشا ن  با دو تالاب بین المللی پریشان و ارژن و منطقه حفاظت شده ماله گاله است. که در فاصله فضایی  حدود 12  کیلومتری از یکدیگر قرار دارندو ارتفاعات آن جزو آبخیز های رود خانه های قره آغاج  و رود جره – شور –و... ..  می باشند .  این مناطق به ترتیب در شعاع 47 و 15 کیلومتری غرب شهر شیراز و 12 و 52 کیلومتری شرق شهر کازرون قرار دارند.

 

 ناحیه پنج-ص21a از 26

ادامه

صفحه اصلی