آلاگل ، آجي گل  و آلماگل

Alagol ,Ulmagol & Ajigol

سه تالاب در یک سایت بین المللی رامسر

 

 

تالاب بین المللی  آجی گل - تالاب بین المللی آلماگل   تالاببین المللی آلاگل 

 

 

تالاب بین المللی آلماگل

 Ulmagol International Wetland

 

 

ULMAGOL  INTERNATIONAL WETLAND  -  IRAN-GOLESTAN  Province

تالاب بین المللی آلماگل   -ایران - استان گلستان

عکس : نسرین دخت خطیبی-  1384

 

تالاب آلماگل  در زبان محلی به معني درياچه سيب است .  این تالاب بین المللی با مساحت  210  هکتار و حجم آب 5 میلیون  متر مکعب،   در شمال  تالاب آجی گل قرار دارد. تالاب آلماگل تقریباً به شکل چهارگوش است .

تالاب بین المللی آلماگل  با عمق متوسط 2 متر و عمق حداکثری 4 متر، يكي ديگر از تالاب هاي بخش داشلي برون است .  ارتفاع این تالاب از سطح دریا های آزاد منفی 4 متر می باشد . آلماگل درياچه‌اي غني از مواد مغذي است که  شوري آب آن كمتر از دو تالاب  آلاگل و آجی گل است  .

محيط اطراف تالاب آلماگل استپي است كه در آن تپه‌هاي كم ارتفاع شنی  نيز ديده مي‌شود. این تالاب در جمع آوری آب های ناشی از سیلاب های فصلی نقش   قابل توجهی دارد.

پرندگان : تالاب بین المللی آلماگل  زیستگاه مناسبی است برای زمستان گذرانی انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی  از جمله كشيم گردن سياه، باكلان، حواصيل خاكستري، اگرت، اردك سرسياه، اردك سياه كاكل، اردك تاجدار، اردك سرسفيد، خوتكا، چنگر، چوب پا، خروس كولي، تليله كوچك، آبچليك، كاكايي، قوي گنگ، غاز پيشاني سفيد وعقاب دريايي دم سفيد مي‌باشند.ازبين اين پرندگان اردك سرسياه، سياه كاكل و تاجدار جزو گونه‌هاي در حال كاهش هستند .

ماهیان و دیگر جانوران تالاب در تالاب آلماگل 3 گونه ماهی شامل کلمه ،سياه ماهی و يرنوس جزو گو نه های بومی است .  از بين اين گونه‌ها  ماهي كلمه و اسبله از ماهيان در تهدید نابودی  می باشند . گونه های دیگری نظیر آمور  و ...غير بومی  می باشند . همچنین
"لاك پشت بركه‌اي، لاك پشت خزري، لاسرتاي سبزخزري، آگاماي خورشيدپرست، ، مار آبي، كفچه مار و افعي" نيز از جمله جانورانی هستند كه در اطراف تالاب آلماگل ديده شده اند .

 گیاهان : از نظر گونه‌هاي گياهي نيز حدود ‪ ۸۰درصد پراكندگي و گسترش پوشش گياهي تالاب آلماگل در قسمت شرق و شمال شرقي آن مي‌باشد و گونه‌هاي مختلف گياهان آبزي درآن وجود دارد. نظیر "چنگال آبي، بومادران آبي، جگن، ني، هفت بند، آلاله آبي و لويي. گياهان  محدوده تالاب نقش قابل توجهی در كنترل و جلوگيري از فرسايش اراضي مجاور به هنگام بروز سيلاب  دارند که ازعمده‌ترين آنها مي‌توان به علف شور، جاروتركمني، گزشاهي، خارشتر، يولاف وحشي و...اشاره كرد.

 

تالاب بین المللی آلماگل   -ایران - استان گلستان

ULMAGOL  INTERNATIONAL WETLAND  -  IRAN-GOLESTAN  Province

عکس : نسرین دخت خطیبی-  1384

 

 

ULMAGOL  INTERNATIONAL WETLAND  -  IRAN-GOLESTAN  Province

تالاب بین المللی آلماگل   -ایران - استان گلستان

عکس : نسرین دخت خطیبی-  1384

 

تالاب بین المللی آلماگل   -ایران - استان گلستان

ULMAGOL  INTERNATIONAL WETLAND  -  IRAN-GOLESTAN  Province

عکس : نسرین دخت خطیبی-  1384

 

 

ULMAGOL  INTERNATIONAL WETLAND  -  IRAN-GOLESTAN  Province

تالاب بین المللی آلماگل   -ایران - استان گلستان

عکس : نسرین دخت خطیبی-  1384

 

 

تالاب بین المللی آلماگل   -ایران - استان گلستان

ULMAGOL  INTERNATIONAL WETLAND  -  IRAN-GOLESTAN  Province

عکس : نسرین دخت خطیبی-  1384

 

 5از 6

ادامه

صفحه اصلی