ارژن و پریشان ذخیرگاه زیستکره   با  دو  تالاب بین المللی

 

 

تصاویر : از  کانون دیده بانان زمین (  نسرین دخت خطیبی-– طیبه موسوی- مینا محبوبی )6- بهمن  1386

 

 

  گزارش  کامل  در مورد  ارزش ها و معضلات ذخیره گاه ارژن و پریشان را   می توانید در همین سایت تحت عنوان :

 " و داع با ارژنِ  پریشان - ارژن و پریشان  ذخیرگاه زیستکره با  دو  تالاب بین المللی در آستانه تخریب های بنیادی" مطالعه  نمایید

 

 

 

 تصویر ماهواره ای ذخیره گاه زیستکره ارژن و پریشان  

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

 

 

نقشه   ذخیره گاه زیستکره ارژن و پریشان با تقسیمات کشور0  مسیر  تقریبی  راه  احداث شده در ذخیره گاه زیستکره ارژن و پریشان - این نقشه بر پایه نقشه های 1:1000000 توسط کانون دیده بانان زمین تدوین شده است

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

 

 

 

ذخیره گاه زیستکره ارژن   و پریشان  

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

 تنگه بوالحیات مرز شمالی  غربی  ذخیره گاه زیستکره ارژن  و پریشان - عکس : نسرین دخت خطیبی

 

 

 

ذخیره گاه زیستکره ارژن   و پریشان  

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

تصویری  از  شمال غربی  ذخیره گاه زیستکره ارژن - عکس : نسرین دخت خطیبی بهمن86

1 از 9

 ادامه

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی