کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده  در اکوسیستم های کوهستانی و تالابی  ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

 

 ادامه ناحیه شش-جلگه خوزستان

 

منطقه5 جلگه خوزستان

   تالاب بین المللی  شادگان و  پناهگاه حیات وحش شادگان

Shadegan International Wetlan  (Shadegan  Marshes & Mudflts of khor Alomayeh &khor  Musa )  Marsh

Shadegan Wildlife Refg &

 

پناهگاه حیات وحش شادگان  با مساحت 296 هزار هکتار  در سال 1351 حفاظت شده اعلام شد  و در سال 1354 با مساحت 400 هزار هکتار با نام " تالاب شادگان ،خورالامیه و خورموسی"  به عنوان تالاب با اهمیت بین المللی در فهرست تالاب های کنوانسیون رامسر ثبت شد. افزون بر این مساحت اکولوژیکی این تالاب بین المللی طبق مطالعات انجام گرفته حدود 527 هزار هکتار محاسبه شده است.

تالاب بین المللی شادگان  بزرگترین تالاب ساحلی دریایی ایران در جنوب جلگه باستانی خوزستان  است که  63 درصد  مساحت تالاب های بین المللی فهرست رامسر در خلیج فارس و دریای عمان  را تشکیل می دهد .

 

 

 تالاب بین المللی شادگان  و پناهگاه حیات وحش شادگان

 

 نقشه منطقه به اصطلاح حفاظت شده تالاب بین المللی شادگان با حذف خودسرانه خور موسی و حذف بخش شمال غربی این تالاب بین المللی توسط سازمان حفاظت محیط زیستیعنی لگد مال کردن تعهدات بین المللی بجای حفاظت از میراث طبیعی نسل ها- باید توجه داشت که این نقشه و مساحت ذکر شده در آن ، برگرفته از اطلس مناطق حفاظت شده چاپ  1385 می باشد و نکته اساسی در مورد حذف خودسرانه مناطق یاد شده از این نقشه آن است که بر پایه فهرست بین المللی سایت رامسر این تالاب با نام :

(Shadegan  Marshes & Mudflts of khor Alomayeh &khor  Musa ) و با مساحت 400 هزارهکتار در سال 1975 به ثبت رسیده است

 

 

 

 

تالاب بین المللی شادگان  با بیش از 17 خور  بزرگ و کوچک، این شیار های خزنده  در تن گرم  سواحل  و این رمز محکم کننده  پیوند  جاودانگی  خلیج فارس با ایران زمین  و دامگه و سرعت گیر  امواج خروشان خلیج فارس ،  بستر های غنی برای تغذیه و تولید مثل ماهیان و پرندگان را فراهم آورده است که عبارتند از: خور موسی- خور ماهشهر -خور شادگان  -خور واسطه کوچک  و بزرگ -خورغزاله ( غزلان)  -خور دورق  -خور گناسیه -خور مریموس - خور مهاویه-خور دورگلستان- خورسلج  -خور ملح -خور توبان-خور فناقه- خور زنگی-خور کوارین( گویرین ) -خور کون- و...  افزون بر این بیش از ده جزیره در خور موسی قرار دارد  نظیر جزیره قبر ناخدا( این جزیره غیر مسکونی است و محل تخم گذاری پرستو های دریایی و سلیم خرچنگ خوار است. سواحل جزیره گلی و ماسه ای استمساحت جزیره قبرناخدا در زمان مد 4 هکتار است ولی در زمان جزر پشته‌های شنی وسیعی از آب بیرون می‌آیند و به آن متصل می‌شوند که مساحت آن  افزایش می‌دهند) - جزیره ندل کار( این جزیره محلی است برای تخمگذاری لاک پشت های دریایی ) - جزیره دارا( این جزیره غیر مسکونی و محل تخم گذاری پرستو های دریایی است . )- جزیره بونه یا بنه( در این جزیره یک پادگان نظامی وجود دارد. از پرندگان این جزیره می توان به سلیم خرچنگ خوار اشاره کرد .به علاوه این جزیره محل تخم گذاری پرستو های دریایی است. ) -

 

منابع  تامین کننده آب تالاب شادگان

*-رودخانه جراحی  و دلتای گستره آن است.  گفتنی است رودخانه جراحی ادامه رودخانه مارون است که بعد از عبور از شهر رامشیر  ( 75 کیلومتری شمال خور موسی-  55کیلومتری جنوب رامهرمز و 125 کیلومتری شمال غربی بهبهان )و   تقریبا از حدود 9 کیلومتری شمال شرقی شهر شادگان  دلتا و پخش آب آن شروع شده که   تا جاده آبادان- اهواز امتداد و اثر گذاری دارد .

طی سالیان طولانی مردم این منطقه از پخش آب های آن  برای کشاورزی بهره برداری می کردند که تحت عنوان نهر  استفاده می شده است نظیر نهر شادگان-  نهرناصری- نهر عبودی- نهر آبشار- نهر مسیر- نهر سعدی- نهر خور- نهر خروسی- نهر کیدادی- نهر گبین- نهر عروقی- نهر ابوصدرا-نهر شبیشی و...

 *-  سر ریز های رودخانه کارون

*- جزر و مد دریا از طریق خور ها

بنا بر این بخش وسیعی از جنوب  تالاب بین المللی شادگان( جنوب جاده آبادان- ماهشهر ) دارای آب های لب شود ( متاثر از جریانات خور ها و جزر و مد ) و بخش شمالی آن (محدوده پخش آبهای رودخانه جراحی ) دارای آب شیرین است .

 پوشش گیاهی تالاب بین المللی شادگان از گیاهان هیدروفیت و مزوفیت دائمی و فصلی و پوشش گیاهی اراضی حاشیه آن  شامل نخلستان هاو  اجتماعات گیاهان هالوفیت است ( در مطالعات شال1381 نزدیک به 17 جامعه اصلی گیاهی متشکل از 110 گونه گیاهی شناسایی شده است . )

 طبق مطالعات اولیه در تالاب بین المللی شادگان ،  152 گونه پرنده که اغلب مهاجر و زمستان گذران هستند در تالاب شادگان و خورموسی شناسایی شده است نظیر پلیکان پاخاکستری، عقاب دریایی ، اردک مرمری، اردک بلوطی ،  حواصیل هندی، اردک سر سیاه ، حواصیل زرد ، پرستو های دریایی - گونه های مختلف کاکایی - و....   ( در سال 1354 سال ثبت این تالاب به عنوان تالاب بین المللی این تالاب در فصل زمستان پذیرای بیش از 684 هزار پرنده مهاجر بوده است  )

 

 مراکز جمعیتی  مرز و محدوده شمالی پناهگاه حیات وحش شادگان عبارتند از : شهر شادگان  - روستای گواهین -  روستای نهر -روستای  نهر گبین- روستای نهر جدید - نهر دلی، روستای نهر مسلم -روستای عنایتی-روستای خروسی -روستای خنا فره-روستای هدیه- روستای بیت من -روستای گیداری -  روستای رگبه - روستای سراخیه روستای محروقی ، روستای سوادی-  روستای مسیر-روستای عبودی-روستای شاوردی- روستای گرمه ، روستای سالمی-  - روستای سعدی- روستای آبشار - روستای ناصری - روستای خور دورو -  و....( تابع سه شهرستان شادگان- شهرستان ماهشهر و شهرستان آبادان - استان خوزستان )

 

 تالاب بین المللی شادگان - جزیره دارا - خورموسی- خرداد 1399

 

 تالاب بین المللی شادگان - جزیره دارا - خورموسی

ماخذ تصویر: سایت اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان -اردیبهشت 98 13

 

 تالاب بین المللی شادگان - جزیره دارا - خورموسی

ماخذ تصویر: سایت اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان -اردیبهشت 98 13

 

 تالاب بین المللی شادگان - جزیره قبر ناخدا - خورموسی

ماخذ تصویر: سایت دیداریش -پایگاه خبری- تصویری استان خوزستان

 

 تالاب بین المللی شادگان 

ماخذ تصویر : خوز نیوز -عکاس : مهدی پدرام خو- فروردین 1396

 

 تالاب بین المللی شادگان 

ماخذ تصویر : خوز نیوز -عکاس : مهدی پدرام خو- فروردین 1396

 

 تالاب بین المللی شادگان 

ماخذ تصویر : خوز نیوز -عکاس : مهدی پدرام خو- فروردین 1396

 

 

 

 

 تالاب بین المللی شادگان - روستای سراخیه

 

 

 

حفاظتی که انجام نشد

 

   کاهش دهی مرگبار حقابه تالاب بین المللی   شادگان  با سد سازی در بالادست و احداث صنایع آب بر  در کنار آن  و  در مقابل، افزایش تخلیه  فاضلاب های سمی و زباله

 

مافیای سد ساز این دشمنان ایران زمین تاکنون  با بستن سدهای متعدد بر روی رودخانه های حوزه های آبخیزکارون ،  کرخه ،دز،   جرّاحی - زهره  ،  ضربات مرگ آوری به  جلگه باستانی خوزستان  و گُل سر سبد آن یعنی تالاب بین المللی شادگان وارد آورده است  .افزون  بر آن مافیای نفت خوار نیز با ایجاد صنایع عظیم نفتی و پترو شیمیایی در حریم اکولوژیکی اتالاب بین المللی شادگان ،  علاوه بر بالاکشیده سهم آب این تالاب بین المللی ،فاضلاب های را روانه این میراث طبیعی نسل ها کرده است !!!!!

ابتدا نگاهی به سد ساری های رودخانه های تامین کننده آب تالاب بین المللی شادگان شاره می شود :

 ◄ سد سازی های حوزه  رودخانه مارون- جرّاحی که از مهمترین منابع  تامین کننده آب تالاب بین المللی شادگان است :

 رودخانه  بزرگ جرّاحی(Jarrahi) با طول 438 کیلومتر و با وسعت حوضه آبگیر ی معادل یک میلیون و 110 هزار هکتار ( کتاب رود ها و رودخانه های ایران- گیتاشناسی-1376) سفر خود را از ارتفاعات غربی یاسوج( کوه راه باریک، کوه سفید، کوه گل گیلک، و...)  آغاز می کند . این رودخانه دارای زیر شاخه های بسیاری در پیکره زاگرس  و در محدوده استان های کهگیلویه و بویر احمد و استان خوزستان می باشد که از شرق به غرب عبارتند از : رودخانه لوداب- رودخانه شبلیز- رودخانه آب خرکس- رودخانه آب شور- رودخانه چاروساق – رودخانه قلات- رودخانه خروار- رودخانه ابوالعباس- رودخانه زرد-رودخانه آب زرک- رودخانه اعلا- رودخانه تلخ- رودخانه تنگ تلخ- رودخانه بابا احمد- رودخانه ابوا لفارس- رودخانه رازک- رودخانه مارون- رودخانه رامهرمز - رودخانه صندلی- و..... .  این رودخانه  تا نزدیک  منطقه دیمه  نام زیر شاخه های اشاره شده را دارد و از این نقطه با پیوست سه رودخانه مارن-رامهرمز –اعلا،  نام  آن جرّاحی می شود .  رودخانه  جراحی بعد از عبور از مرز جنوب منطقه حفاظت شده دیمه و بعد از عبور از 17 کیلومتری شمال بندر ماهشهر   و   راه آهن تهران-  اهواز – بندر امام خمینی  ، پخشاب  آن به لحاظ شیب بسیار کم زمین ها ی تالابی این منطقه شروع می شود ( حدود 20 کیلومتری شهر شادگان )  در این محدوده  به دلیل  استفاده کشاورزان،  این  پخشاب   به نهرهای دست ساز بسیاری  تقسیم  می شود و از طریق این نهر ها وارد محدوده تعیین شده تالاب بین المللی شادگان می شود  . گفتنی است نام این نهر ها عموما برگرفته از روستا های این منطقه است چون :  نهر شادگان- نهر گبین- نهر آبشار قدیم و جدید- نهر عنایتی- نهر مسیر- نهر سعدی- نهر عبودی –نهر خروسی -نهر ناصری- نهر کیادی ، و....

سد هایی که تاکنون مافیای سد ساز  این دشمنان ایران زمین راه این رودخانه بزرگ را بر روی تالاب شادگان بسته عبارتند از :

 سد مارون  (رودخانه مارون) - سد رامهرمز یا سد جره (رودخانه زرد ) سد آریوبرزن (در حال اجرا- رودخانه مارون)- سد پارسل یا سد بنگستان ( آبراهه پارسل) سد شوه حمید( آبراه شوه حمید) سد کلتندر ( آبراهه کلتندر  سد رامشیر  سد شراب گرو- سد تشان- و.....

و سد هایی که در راه است : سد کلات دهشت ( رودخانه مارون) سد گدار تختی ( رودخانه مارون ) سد صیدون (رودخانه اعلاء)  سد ابوالعباس( رودخانه زرد) سد ابوا لفارس( رودخانه ابوالفارس) سد تلخ(رودتلخ)-سد زیر زرد(رودخانه اعلاء)  سد سادات( رودخانه لوداب) سد قلات (رودخانه قلات) و.....

 

غیر از رودخانه  مارون -جراحی،  رودخانه دز و کارون نیز از هزاره های دور تغذیه  کننده مستقیم و غیر مستقیم تالاب بین المللی شادگان بوده انده که مافیای سد ساز شاهرگ این ابر رود ها را درپیکره کوهستانی زاگرس   با تخریب های فاجعه باردر این  ابر سازه های آب ساز طبیعی  بر روی آنها بست که در ادامه به نام این سد ها نیز اشاره می شود :

 

 ◄ سد سازی های حوزه رودخانه دز   رودخانه دز که در شمال اهواز به رودخانه کارون منتهی می شود از دیگر تامین کنندگان غیر مستقیم تالاب بین المللی شادگان است  غیر از سد دز که بیش از سه دهه پیش بر روی این رودخانه بسته شد .مافیای سد ساز در یک دهه گذشته  با بستن سدهای متعدد در حوزه آبخیز رودخانه دز ،  اقدام به کاهش دهی آب مادر رود دز  و در نتیجه آب کارون نموده است از جمله  سد کمال صالح (بالادست سد مروک- رودخانه تیره - آبگیری  1388) سد آبسرده ( اجرایی سیستم انحراف آب-شروع 1388 ) سد بختیاری(رودخانه بختیاری-شروع 1392-)سد مروک   (رودخانه  تیره - آبگیری 1393) سد حوضیان ( رودخانه الیگودرز-آبگیرین 1394)سد بالارود(رودخانه بالارود-آبگیری 1395)

 افزون بر این  مافیای سد ساز  برای مصادره کامل آب رودخانه دز  ساخت سد های دیگری را نیز در دستور کار دارد  نظیر   سد ماربره1-2-3-  (رودخانه ماربره ) -    سد تیره -    سد زالکی -    سد گله رود-     سد لیرو- سد سردشت ( رود سر دشت دز)

 

 

سد سازی های انجام گرفته  حوزه  رودخانه کارون بزرگ :  سد خرسان 3( رودخانه خرسان ) سد کارون 1یا شهید عباسپور(رودکارون) سد کارون 3(رودخانه کارون) -سد کارون 4(رودخانه کارون)  سد و تونل کوهرنگ 1( رودخانه کوهرنگ)-سد و تونل کوهرنگ 2( رودخانه کوهرنگ) سد و تونل کوهرنگ  3( رودخانه بیرگان)سد و تونل چشمه لنکان ( رودخانه سیبک-سرداب)سدنمکی گتوند( رودکارون) سد حنا سمیرم (رودخانه حنا) سد خان آباد( رودخانه اسل شاه ) سد ظهیریه ( رودخانه درجوارگرگر)سد شاه قاسم ( رودخانه بشار) سد سرتیرک هفتگل( رودسر تیرک)  سد سورک یا دهنو (رودخانه کیار)سد فرادنبه (رودخانه فرادنبه) سد گتوند علیا (کارون) سد مسجد سلیمان یا گدارلندر( رودخانه کارون ) سد چغاخور ( رودخانه آقبلاغ ) سد هفشجان ( چشمه زنه ) سدکمندان( رودکمندان) سد ناغان چهارمحال بختیاری  (تالاب علی آباد)  سد و تونل سبز کوه ( در حال اجرا-رودخانه سبز کوه ) -سد بابا حیدر (درحال اجرا-رودخانه سراب بابا حید) سد بیدگل ( رودخانه بیدگل ) سد چشمه گهرود( در حال اجرا -چشمه گهرود) سد رودبار لرستان ( در حال اجرا- رودخانه رودبار) سد آب سرده ( رودخانه آبسرده) -سدبالارود( رودخانه بالا رود ) سد بختیاری(رودخانه بختیاری)سد تنظیمی دز ( رودخانه دز)    سد حشیان ( رودخانه حشیان)   سد حوضیان(رودخانه الیگودرز)  سد رودبار (رودخانه رودبار) سد قره آقاج سمیرم   (رودخانه قره آقاج)  سد کز نار لرستان (رودخانه کزنار) سد کمال صالح (رودخانه تیره) سد کمانه (رودخانه کمانه )سد موردک  (رودخانه  )  و... 

 

 

 

سد های بیشتر دیگری برای محکم کاری که حتی یک قطره آب از حوزه کارون به جلگه باستانی  خوزستان و تالاب بین المللی شادگان نرسد ، در راه است که عبارتند از :

 سد کارون 2( رودخانه کارون)  سد کارون 5 ( رودخانه کارون) سد خرسان 1 و سد خرسان2 ( رودخانه خرسان) سد بهشت آباد( بهشت آباد- کوهرنگ)سد بازفت(رودخانه رودبازفت)  سد تنگ آب سمیرم (رودخانه سمیرم)  سد شور خوزستان1  ( رودخانه  جیروک) سد شور خوزستان2 (رودخانه  شور) سد ونک( رودخانه  سولکان) سد سولکان ( رودخانه  سولکان) سد مسعود آباد ( در منطقه حفاظت شده اشترانکوه) سد آق بلاغ( رودخانه  آق بلاغ) سد اشترینان(گله رود-سراب سفید)  سد تراز (رودخانه هرکش)  سد چنگ آباد (  رودخانه جنگ آباد گرموک) سد چیتی( رودخانه  چیتی) سد دره صیدی (رودخانه  کریم آباد) سد رازان(رودخانه  رازان ) سد ژان(رودخانه ژان) سد سر گچینه (رودخانه تنگاری بشار)- سد شبلیز( رودخانه  شبلیز بشار )سد صارمی (رودخانه کرتول سراب) سد عالی محمد ( رودخانه  عالی محمد)  سد مهریان ( رودخانه  مهریان بشار) سد میانکوه لرستان- و....

 

 

نگاهی به چند خبر رسانه ای شده در مورد کاهش حق آبه  و آلودگی فاضلاب

 ۱۸آبان ۱۳۹۲ فارس :  "  فاجعه فوران فاضلاب که این روزها با نخستین بارندگی‌ها در شادگان بار دیگر سر باز کرده، دیرینه بوده و شهروندان را به ستوه آورده است...."

 

  7 خرداد  1393 پایگاه خبری شوشان  - نسیم صادقی  مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر  :  " اگر محیط زیست به این نتیجه برسد که زه آب نیشکر تالاب شادگان را آلوده می کند ما آمادگی داریم در کمترین زمان ممکن زه آب را از تالاب بر داریم، که در آن صورت به گمان کارشناسان خشک شدن تالاب، قریب الوقع خواهد بود "

 

 پس از سالها  تخلیه فاضلاب‌های صنعتی کارخانه  نیشکر در رودخانه های دز ، کارون و تالاب شادگان که همچنان نیز  ادامه دارد و مصیبت  هایی که مسئولین  این کارخانه  و حامیان بالاترشان بر سر آب این منطقه آورده اند از یاد ها نرفته است  از جمله ماجرای شور شدن آب شهر آبادان !!!!  اکنون وضعیت  تالاب شادگان به حدی بحرانی شده است که مدیر عامل شرکت صنایع نیشکر  ،گزینه وقیحانه منعکس در  خبر فوق را   برای  تالاب بین المللی مطرح می کند  !!!!

 

26 آذر   1394 باشگاه خبرنگاران جوان  : ....... بر اساس مشاهدات عینی صد ها هزار تن زباله طی سالیان متمادی در بخشی از تالاب شادگان دفن شده است....  .حمید آلبوناصر، از صیادان منطقه میگوید طی چند سال گذشته صید ماهی ما خیلی کمتر شده و روز به روز کمتر هم میشود .....احمد موسوي آزاد ‎‏رییس اداره محیط زیست آبادان گفت: ..... زباله هاي توليدي در اين شهرستان از چند دهه ‏پيش در حاشيه تالاب ‏شادگان ‏دفع مي شود ‏به نحوي كه به درون تالاب نيز راه ‏يافته و علاوه بر ‏خشك كردن ‏بخشي از تالاب به همراه ‏فاضلاب ها موجب آلودگي ‏شديد اين زيستگاه زيبا شده است‎ ‎‏.....

 

رئيس اداره حفاظت محيط زيست آبادان  در خبر بالا  مانند یک گزارشگر  بی مسئولیت که گویی حقوق  می گیرد تا خبر رسانی کند !!!!خبر دفع زباله های آبادان در تالاب بین المللی شادگان  را اعلام می کند آنهم برای چند دهه !!! که البته اقراری است از کارنامه سیاه سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری  آبادان و دیگر نهاد های مسئول در حفاظت از این میراث طبیعی ملی نسل ها البته  در حاشیه امن قضایی و بار دیگر ثابت می کند که حفاظتی بودن پناهگاه حیات وحش شادگان دروغ بزرگی  بیش نیست!!!!!!

  19 بهمن  1395خبرگزاری مهر : " مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان با انتقاد از عدم تامین حق‌آبه تالاب شادگان افزود: تنها منبع آب کشاورزی و تالاب شادگان، رودخانه جراحی است که متاسفانه این رودخانه در حال خشک شدن است. چهار نهر بحره، مالح، مارد و سلمانه که حق آبه تالاب را از کارون تامین می‌کردند اکنون به طور کلی خشک شده‌اند و با این رویه باید در انتظار خشکیدن تالاب مهم و بین‌المللی شادگان نیز باشیم.ناصری نژاد گفت: شادگان با دارا بودن حدود چهار میلیون اصله نخل، روزگاری از صادر کننده‌های عمده خرما در کشور به شمار می‌رفت اما اینک با قطع آب، تعداد نخیلات این شهر به شدت کاهش یافته و جایگاه گذشته شادگان در تولید محصول استراتژیک خرما تنزل یافته است......"

… 19 تیر 1395خبرگزاری مهر : "..... مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان  با بیان اینکه خشک شدن تالاب شادگان بسیار بحران زاست، افزود:   از ۵۰۰ هزار هکتار تالاب شادگان هم اکنون زیر ۱۰ هزار هکتار از آن باقی مانده که این میزان بحرانی بودن اوضاع این تالاب را نشان می دهد و این در حالی است که با خشک شدن تالاب شادگان نیز شاهد افزایش گردو غبار بیشتر در کشور خواهیم بود

 

 25 شهریور 1397ایسنا : رحیم مجدمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان : ....رهاسازی حق‌آبه تالاب شادگان از سد رامشیر با دبی ۷۰ مترمکعب بر ثانیه حدود سه ماه پیش و برای مدت کوتاهی انجام شد که در آن زمان با آن وضعیت دبی، آب به تالاب شادگان نرسید. حتی آب به صورت کامل به نخیلات شادگان هم نرسید. در حال حاضر از هیچ رودخانه‌ای آبی وارد تالاب شادگان نمی‌شود.......امسال به دلیل کم بودن آب رودخانه کارون، سهمیه آب شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر حدود ۴۰ درصد کم شد که در پی آن، پساب‌های نیشکر کمتری وارد تالاب شد و تقریبا بیشتر نقاط تالاب خشک شد و شاهد آتش‌سوزی در تالاب نیز بودیم.....رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان بیان کرد: در حال حاضر وضعیت تالاب شادگان رضایت‌بخش نیست و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این تالاب خشک شده است.

 

 16مرداد  1398 فارس: ...............نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی تالاب شادگان و خشک شدن ناگهانی آب، اظهار می‌کند: اکنون بسیاری از نقاط تالاب به گنداب تبدیل شده است و تالاب بوی تعفن و ماهی‌های مرده دارد.حجت الاسلام مجید ناصری نژاد می‌افزاید: گرچه در ایام سیل آب زیادی وارد تالاب شد اما آب به سرعت از تالاب خارج شد؛ تالاب در ایام سیل مملو از آب بود و مردم حاشیه تالاب تحت تأثیر سیل قرار گرفتند و متضرر شدند اما اکنون این تالاب به شدت خشک است و بسیاری از ماهی‌هایی که در پی سیلاب در تالاب بودند، بر اثر خشک شدن ناگهانی آب از بین رفتند.

 

 

نتیجه کاهش دهی مرگبار حقابه تالاب بین المللی   شادگان -شهریور 1398

 

نتیجه کاهش دهی مرگبار حقابه تالاب بین المللی   شادگان - شهریور 1398

 

 نتیجه کاهش دهی مرگبار حقابه تالاب بین المللی  شادگان- شهریور 1396

 نتیجه کاهش دهی مرگبار حقابه تالاب بین المللی شادگان - شهریور 1396

 

 

 

 

  آلودگی های نفتی  و پترو شیمیایی  در تالاب بین المللی  شادگان

 

 درست در دهانه خور موسی  و در دهانه خور ماهشهر  بیش از 37 شرکت بزرگ پتروشیمیایی که از آب بر ترین و آلوده ساز ترین صنایع می باشند  در محدوده اکولوژیک  شرقی و غربی  تالاب شادگان  استقرار داده شده اند  و  در حال حاضر نزدیک به 4 هزار هکتار از اراضی این منطقه در اختیار همین شرکتها در قالب بیش از 5 سایت  است . نام برخی از شرکت های این سایت :

شرکت پتروشيمي رازي- شرکت پتروشيمي بندرامام- شرکت پتروشيمي اميرکبير- شرکت نوید زرشیمی -شرکت پتروشيمي بوعلي سينا- شرکت پتروشيمي رجال- شرکت پتروشيمي خوزستان- شرکت پتروشيمي فن آوران- شرکت پتروشيمي اروند- شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان- شرکت پتروشيمي غدير- شرکت پتروشيمي فجر- شرکت پتروشيمي مارون- شرکت پتروشيمي کارون- شرکت پتروشيمي لاله- شرکت پتروشيمي فارابي- شرکت پتروشيمي آریا فسفریک جنوب -شرکت  پتروشيمي شیمی تکس آریا - شرکت پايانه ها و مخازن پتروشيمي-  و.... که در قالب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در شمال خور موسی مشغول آلوده سازی  می باشند !!!1

علاوه بر شرکت های یاد شده ،در منطقه دارخوین  در  مرز غربی تالاب شادگان دو شرکت اروندان و مطن مستقر است که   شرکت‌های تولیدی نفت هستند و  روزانه به تولید بیش از 250 تا 300 هزار بشکه نفت در منطقه می‌پردازند و قرار است در همین منطقه پالایشگاه و کارخانه پتروشیمی نیز در اراضی تالابی شادگان احداث شود . همچنین طرح احداث شركت پتروشيمي تخت جمشيد در محدوده پاین تالاب  تالاب شادگان ن  در دستور کار قرار دارد.

 

افزوده :   بندر امام خمینی در دهانه خور موسی ، در گذشته های دور یک بندر ماهیگیری بود .در زمان رضا شاه بعد از کشیده شدن راه آهن سراسری به این بندر، این بندر توسعه یافت و  بندرشاپور نامیده شد و با کشیده شدن 93کیلومتر جاده در میانه تالاب شادگان  از آبادان به بندر شاپور،  برای صادرات نفت،آغاز پایان حیات در  تالاب  شادگان کلید خورد که تا امروز ادامه داشته و  بندر امام خمینی همراه با بندر ماهشهر به دلیل استقرار نزدیک به 37 شرکت بزرگ پتروشیمیایی در آنها  به  مرگ آفرینان تالاب بین المللی  شادگان  تبدیل شده اند !!!!

 

 

در ادامه ضمن مروری  به گزارش های خبری کانون دیده بانان زمین در سا ل 1383 مبنی بر تخلیه 35 هزار مترمکعب زباله های نفتی پلایشگاه نفت آبادان،معروف به "گیسی" در تالاب بین المللی شادگان  ،به برخی اخبار رسانه ای شده آلودگی های نفتی  و پتروشیمی  اشاره می شود :

   آبان  1383   زباله های سمی نفتی دفن شده از منطقه اي بنام زمين گيسي(Gassy) آبادان توسط  شهرداری آبادان برای ساخت بلوار از دل زمین بیرون آورده شده و.... کانون دیده بانان زمین تنها تشکلی  بود  که با  مطلع شدن  از این فاجعه ، این خبر را تحت عنوان  :   " عمليات پاکسازي زمين گيسي از زباله هاي سمي ، مواد سمي نفتي را در سطح شهر آبادان منتشر کرد  " ، در سایت خود منعکس و فکس آن را به بسیاری  از روزنامه ها و خبرگزاری ها فرستاد.  

سپس به آبادان  رفت ، با شهردار آبادان  ملاقات و از  مناطقی که این مواد استخراج و دپو شده بود  بازدید و با مردم و کارشناسان بومی شرکت نفت گفتگو کرد  و گزارش این سفر را همراه با  اسناد تصویری  تحت عنوان  :

 "  35 هزار متر مکعب از زباله هاي سمي زمين گيسي سر از تالاب شادگان در آورد " در سایت خود در دیماه 1383 به دو زبان فارسی و انگلیسی منعکی کرد : 

35000  cubic meters of toxic trashes of 'Zamingaysi' were seen in 'Shadegan’ Wetland  

 

 

دپو بخشی از 35 هزار مترمکعب زباله های نفتی بسیار خطرناک ، تخلیه شده از

 " زمین گیسی آبادان" در تالاب بین المللی شادگان

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی- دیماه 1383

 

 

 

 

 

پراکنده شدن بخشی از زباله های نفتی بسیار خطرناک ، تخلیه شده از " زمین گیسی آبادان " هنگام حمل  این 35 هزار مترمکعب برای تخلیه نهایی در داخل تالاب بین المللی شادگان

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی- دیماه 1383

 

پراکنده شدن بخشی از زباله های نفتی بسیار خطرناک ، تخلیه شده از " زمین گیسی آبادان " هنگام حمل  این 35 هزار مترمکعب برای تخلیه نهایی در داخل تالاب بین المللی شادگان

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی- دیماه 1383

 

 

کانون دیده بانان زمین در اقدامی دیگر  تکه ای از این زباله های سمی را که از آبادان با خود آورده بود در ششمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست ( خرداد1384 ) در غرفه خود به آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و وزیر نفت دولت یازدهم  و خانم ابتکار رییس ساز مان محیط زیست دولت هشتم  و دولت وقت (دولت یازدهم )  نشان داده و ماجرا را شرح و هشدار داده شد  که این زباله های سمی در جاده  ماهشهر- آبادان دپو شده و قرار است  به داخل تالاب بین المللی  شادگان  ریخته شود. ولی واکنش آقای  زنگنه وخانم ابتکار یعنی دو مقام مسئول در این ماجرا ، چیزی جز اظهار تعجب تصنعی نبود !!!بطوریکه وقتی آقای  زنگنه شیشه زباله های سمی را دید،گویا از چیزی خبر نداشته باشد با تعجب فقط گفت آبادان ؟؟؟؟؟و خانم ابتکار نیز لبخند ملیحی زدند و دیگر هیچ !!!!!!!!!

کانون دیده بانان زمین در اقدامی دیگر  در همان سال 1384شیشه حاوی زباله سمی را  به سازمان حفاظت محیط زیست در پردیسان برد و در سالن زیستگاه ها درب آن را باز کرد تا بوی تعفن این زباله ها ی سمی برای مسئولین پایتخت نشین ، انگیزه ای برای حل این فاجعه  ایجاد کند و سپس شیشه حاوی زباله سمی  را برای آزمایش به مسئول تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست داد !!! و اگرچه مسئول تالاب ها قول پیگیری را داد  !!!، ولی نتیجه چیزی نبود جز آنکه سرانجام همه این سی تن زباله نفتی سمی به داخل تالاب بین المللی شادگان  ریخته شد. !!!

کانون دیده بانان زمین  برای اثبات سمی بودن این زباله ها ،  این  مواد سمی را آزمایش کرد و نتایج آن را در سایت خود به  دو زبان فارسی و انگلیسی منعکس کرد که تحت این عناوین درسایت کانون دیده بانان زمین می توانید مطالعه کنید :

  نتايج آرمايش زباله هاي نفتي از زمين هاي گيسي آبادان-  توسط کانون دیده بانان زمین-نشانگر تهديد جدي براي تالاب  بين المللي شادگان 

 Testing the waste matters of Abadan oil refinery from the Gaysi  area  Has  revealed a severe imminent threat to Shadegan International wetland

 

کانون دیده بانان زمین در اقدامی دیگر  با توجه به اینکه مسئولین مربوطه هریک با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود، امحاء آن را به مسئولی دیگر حواله می د اد  . در آذر ماه 1384 پس ازگذشت13 ماه گزارش دیگری در سایت خود منتشر کرد تحت این عنوان :

 

بازي خطرناک بروکراسي در امحاء زباله هاي گيسي آبادان(زباله هاي نفتي تخليه شده در تالاب بين الملي شادگان)

گفتنی است در اقدامات انجام شده و گزارش های تهیه و ارائه شده در مورد زباله های سمی نفتی آبادان ، پنج نفر از اعضای کانون دیده بانان زمین به نام های نسرین دخت خطیبی، فرشته موثق نژاد، مینا محبوبی و طیبه موسوی  یشترین فعالیت را داشتند. همچنین زنده یاد مهین سروری  از اعضای درگذشته کانون دیده بانان زمین که در برگرداندن این گزارش ها به زبان انگلیسی زحمت بسیارکشیدند .

 

 

نگاهی به برخی اخبار رسانه ای شده آلودگی های نفتی تالاب بین المللی شادگان  :

 

  4 بهمن 1380 ایرنا- نشت  مواد نفتي در چند روز اخير از خطوط لوله انتقال آبادان به ماهشهر و ايجاد لکه هاي عظيم نفتي ، سبب تلف شدن هزاران پرنده مهاجر در تالاب بين المللي شادگان و حاشيه رودخانه بهمنشير آبادان شد به گفته رئيس اداره محيط زيست جنوب  خوزستان تا کنون حداقل سه هزار لاشه اردک و مرغابي ناشي از آلوده شدن به مواد نفتي  در تالاب شادگان مشاهده شده است..... فرماندار آبادان :آلودگی نفتي به نخلستان هاي شرقي رودخانه بهمنشير سرايت و موجب آتش سوزي شد.

 

  13 بهمن 1380 ایرنا-کاظم سپهر فر مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزسنتان :  ... تا 10 بهمن وسعت آلودگی به 20 هزار هکتار رسید .  رئيس حفاظت محيط زيست خوزستان : تخمين زده مي شود طي سه ماه اخير حدود 650 هزار بشکه مواد و ضايعات نفتي وارد تالاب شادگان  شده است

 

  24 بهمن 1383- ایرنا : مواد نفتي به مدت 32 ساعت  در بيابان هاي ماهشهر  جاري شد . در اين ماجرا 60 هزار بشکه معادل 10 ميليون ليتر مواد نفتي هدر رفته است اين ضايعه در اثر اجراي طرح تعويض 3 کيلومتر از خط لوله 26 اينچ جاده آبادان- ماهشهر بوجود آمد ( اين جاده از داخل تالاب شادگان عبور مي کند ) اين لوله در تاريخ 21/11/83 در محل مورد نظر قطع شد اما ........

 

15 مرداد  1385- فارس:  پتروشيمي‌هاي رازي و  امام خميني به طور مستقيم فاضلاب صنعتي خود را كه حاوي عناصر خطرناكي چون جيوه و آمونياك است، وارد خليج فارس مي‌كنند -يك صياد : ماهي‌هاي ماهشهر روي آسفالت متلاشي مي‌شود .......نوزادان ناقص‌الخلقه محصول فاضلاب پتروشيمي. رئيس بيمارستان ماهشهر به تولد بيش از اندازه كودكان ناقص‌الخلقه اشاره مي كند....

 

  2 دیماه  1388- خبرگزاری مهر:  چاه شماره ۱۰۴ میدان مارون واقع در ۱۱ کیلومتری پل خلف آباد، واقع در شهرستان رامشیر ، بر اثر شکستن لوله جداری و آستری به دلیل فرسودگی دچار آسیب شد و سیال درون چاه از دیواره چاه نشت کرده و به سطح زمین رسید. در پی این حادثه آلودگی نفتی وارد رودخانه جراحی شد که آب ۳ شهر از آن تامین می شود. همچنین آلودگی نفتی به دشت شادگان که محل حیات گونه‌های نادر حیوانی و گیاهی است، نیز سرایت کرد. به دلیل نشت نفت و گاز در سطح زمین، میدان نفتی مارون آتش زده شد، تا از آلودگی‌های زیست محیطی و مسمومیت مردم منطقه جلوگیری شود. ......

 

  اول مهر 1392- خبرگزاری مهر-  احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست: پتروشیمی بندر امام که مجاور خورموسی قرار دارد، دو روز پیش نوعی مواد شیمیایی خطرناک (استایرن) به خوریات تخلیه کرده که علاوه بر آلودگی این محل به خلیج فارس نیز راه پیدا کرده است. بر اساس شواهد و آثار موجود، حدود 15 هزار تا 20 هزار قطعه از انواع ماهی ها بر اثر آلودگی خوریات از بین رفته اند.

 

  مهر 1392- خوزنیوز-  نعمت‌الله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان: صبح امروز خود روهایی که از جاده شادگان به بندرامام می‌رفتند متوجه ترکیدگی لوله و نشت گاز در خطوط این مسیر شده بودند. این ترکیدگی در 20 کیلومتری جاده شادگان به ماهشهر صورت گرفته و 10 متر از خطوط انتقال گاز مجعد شده و نشت کرده بود.

 

 28 مهر 1392 - خبر آنلاین - خانه ملت نوشت:  حبیب‌الله آقاجری نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس با انتقاد از تخلیه مواد سمی مجتمع های پتروشیمی به ویژه مجتمع امام (ره) در خورهای اطراف مجتمع‌ها، گفت: خلاءهای قانونی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی با متخلفان، راه را برای تخریب حیات وحش و محیط زیست استان خوزستان هموار کرده است. بیش از 20 مجتمع پتروشیمی در حاشیه بنادر ماهشهر و امام (ره) مشغول فعالیت هستند، افزود: با تخلیه مواد سمی مجتمع های پتروشیمی واقع در استان خوزستان، آلودگی تنها در خورهایی همچون موسی منتشر نمی‌شوند بلکه شهرهای اطراف این مجتمع ها و ساکنان شان نیز تحت تاثیر انتشار آلودگی‌ها در معرض خطرند. بارها به واسطه بروز تخلف از سوی مجتمع‌های پتروشیمی در صحن مجلس به دولت دهم، دولت کنونی، وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تذکرهای کتبی داده ام تا هر چه سریعتر با این اقدامات خلاف قانون برخوردهای مقتضی صورت گیرد اما همچنان شاهد تخلیه مواد سمی در خورهای خوزستان هستیم......اگر مسوولان محیط زیست هر چه سریعتر مانع انتشار این حجم بالا از مواد سمی در منطقه نشوند، در آینده شاهد بروز یک فاجعه زیست محیطی و به خطر افتادن جان ساکنان استان خوزستان هستیم.  برخورد مسئولان محیط زیست با مجتمع‌های متخلف استان خوزستان کافی و موثر نیست،  بارها دیده شده نتیجه پرونده تخلف یک مجتمع پتروشیمی تنها به پرداخت جریمه‌های نقدی چند میلیونی ختم شده در حالیکه این تخلفات نه تنها سلامت محیط زیست از بعد دریا و هوا را به خطر می اندازند بلکه اکولوژی منطقه را نیز با ورود حجم زیادی از مواد سمی، دستخوش تغییرات می‌کند……..بسیاری از بومیان این مناطق به جای صید از ماهیان مرده حاشیه خورها برای مصرف خانگی یا فروش استفاده می‌کنند که همین مساله احتمال انتشار بیماری در منطقه را افزایش و جان انسان ها را تهدید می کند.قانون موجود عامل بازدارنده رفتارهای خلاف قانون مجتمع های پتروشیمی نیست و در برخی مواقع راه را برای تخلف آنان باز می کند زیرا تنها جریمه های نقدی در انتظار رفتارهای خلاف قانون این مجتمع هاست و از زندان یا دیگر برخوردهای قانونی خبری نیست.در خبرها گفته شده در زمان تخلیه پساب این مجتمع مسئولان محیط زیست خوزستان در محل حضور داشته و شاهد این تخلف بوده‌اند، این اظهارات باید به دقت از سوی دادگاه بررسی شود تا صحت آن مشخص شود.........

 

  4 آبان 1392- پایگاه خبری شوشان -  لکه نفتی به تالاب شادگان رسید! روز گذشته خبری به پایگاه خبری شوشان رسید مبنی بر شکستگی لوله نفت و نشت نفت به درون رودخانه جراحی که پیش بینی شده بود بخش زیادی از کشاورزی ماهشهر در این خصوص آسیب ببیند. جدیدترین اخبار واصله به شوشان حکایت از آن دارد که این لکه نفتی ساعتی پیش به شادگان هم رسیده و منجر به تخریب مزارع کشاورزی شادگان شده است. هوشنگ مقامسی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی گفت: از آنجایی که انتهای حوزه رودخانه جراحی به تالاب شادگان منتهی می شود شاهد این هستیم که این لکه نفتی متاسفانه در حال سرایت به تالاب بین المللی شادگان است. وی تاکید کرد: وزارت نیرو و سازمان امور آب تنها به فکر خالی کردن جیب کشاورزان نباشند و از ورود لکه های نفتی به درون رودخانه جراحی جلوگیری کنند

 

14  اسفند 1392- خبرگزاری مهر - احمدرضا لاهیجان زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان : "  تخلیه آلودگی ها از جمله جیوه و پساب های آلوده پتروشیمی ها و دپو کردن گوگرد طی یک سال اخیر حوادث متعددی را در این منطقه باعث شده که آلوده شدن محیط زیست منطقه به ویژه آب های دریا و خوریات و در نتیجه مرگ و میر تعداد زیادی از آبزیان را در پی داشته است.در نتیجه فعالیت پتروشیمی  فجر میزان بنزن به شدت بالا رفته و غبارهای سرطان زا به وجود آمده است......"  

 

16  تیر 1398- ایرنا .....احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور روز یکشنبه ۱۶ تیرماه در نشست مشترک با استادان فعال در حوزه محیط‌زیست دانشگاه شیراز با استناد به پژوهشی از دانشگاه شیراز، آلوده‌ترین منطقه به جیوه در دنیا را خور موسی در منتهی علیه شمال غربی خلیج فارس اعلام کرد و گفت: رفع این آلودگی امکان‌پذیر است و سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز از اهرم قانونی آن برخوردار است

 

 

 

 

   آتش سوزی وخاکستر سازی آخرین ذخایر ژنتیکی تالاب بین المللی  شادگان و پناهگاه حیات وحش شادگان

15 بهمن1389- خبرآنلاین :  آتش سوزی در صنایع پتروشیمی بندر امام برای دومین بار در سالجاری آتش سوزی در واحد ان اف واحد فرآورش پتروشیمی بندر امام منجر به کشته و زخمی شدن 12 نفر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) شده است... از ابتدای سالجاری تا کنون چندین حادثه در بخش‌های مختلف صنعت نفت به وقوع پیوسته است که به دنبال ایجاد این حوادث تاکنون بیش از 50 نفر کشته یا زخمی شده‌اند

18 خرداد  1392 ایرنا  - احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل محیط زیست خوزستان : " حدود 100 هکتار از نیزارهای تالاب بین المللی شادگان 20 کیلومتر مانده به سه راهی دارخوین- شادگان، روز پنجشنبه دچار آتش سوزی شد....."

17شهریور 1395 ایرنا محمدحسن فقیه ر ئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان 5 هکتار از پوشش گیاهی تالاب در این آتش سوزی از بین رفت... حریق اخیر در تالاب شادگان، بخشی از پوشش گیاهی به خاکستر تبدیل کرد....این مشکل، همه ساله در عمق تالاب، پوشش گیاهی خشک را دچار حریق کرده، سریع اتفاق افتاده و سریع نیز خاموش می شود......

10مرداد 1397 خبرگزاری مهر  -ظهر امروز نیزارهای حریم تالاب شادگان واقع در مسیر جاده شادگان - دارخوین در نزدیکی روستای صراخیه این شهرستان دچار حریق شد.

 

23تیر 1399 ایرنا -رحیم مجدمی  رییس اداره حفاظت محیط زیست شادگان گفت: پنج هکتار از نیزارهای خشک تالاب بین‌المللی شادگان در آتش سوخت...وی با بیان اینکه آتش‌سوزی در قسمت خشک تالاب در منطقه سه راهی خور دورق اتفاق افتاد.....

 

 

 

  چشم انداز جهنمی تر از و ضعیت کنونی  برای تالاب بین المللی و پناهگاه حیات وحش شادگان با راه انداز کارخانه فولاد درست در دهانه تالاب

در سال 1386 مجوز احداث طرح فولاد شادگان  در زمینی به مساحت 250 هکتار در مجاورت تالاب شادگان از سوی محیط‌زیست استان خوزستان صادر شد!!!!   تولید سالیانه این کارخانه طبق گفته علیمرادپور مدیر عامل شرکت صنعت فولاد شادگان هشتصد هزار تا یک میلیون تن شمش فولاد اسفنجی است .

 

 

30تیر 1391 فارس -  محسن پویا معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت  :  " طرح کارخانه فولاد سازی شادگان در قالب طرح مهر ماندگار تا یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد وی با اظهار بی‌اطلاعی از حضور تالاب بین المللی شادگان در لیست تالاب‌های در معرض خطر کنوانسیون رامسر (لیست مونترو) گفت: .... اگر چه تأمین آب این تالاب با مشکل روبه‌روست، اما این مسئله ارتباطی به فعالیت کارخانه فولاد شادگان ندارد. وی تأکید کرد: معتقد نیستم که کارخانه فولاد شادگان تهدیدی برای تالاب به حساب بیاید...."

سیاست  انکار گزینی ، سیاستی است که سالها توسط مسئولین بی  مسئولیت اعمال می شود و محیط زیست کشور را به روز سیاه انداخته !!!. معاون عمرانی استاندار خوزستان نه تنها آب بر بودن و  آلوده ساز بودن کارخانه فولاد را انکار می کند  بلکه به شکل مضحکی  به " اعتقاد" خود مبنی بر عدم تهدید کارخانه فولاد برای تالاب شادگان  تاکید می کند !!!

 

 

 19 شهریور  1393 ایسنا  : طرح فولاد شادگان خوزستان که یکی از هفت طرح‌ نیمه‌تمام فولادی کشور است پس از شش سال تاخیر، اخیرا فعال شده و 52 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که طبق وعده مسئولان قرار است سال آینده در فاز اول به بهره‌برداری برسد.

 25 بهمن 1395 خبرگزاری مهر :  مدیرکل محیط زیست خوزستان احمدرضا لاهیجان زاد شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی مسائل فولاد شادگان در سالن جلسات استاندار خوزستان اظهار کرد: تاریخچه فولاد شادگان به اندازه یک زونکن ۲۰۰ صفحه ای فقط عواقب دارد و داستان آن خیلی مفصل است..... وی با اشاره به اینکه کارخانه در حریم تالاب شادگان است، بیان کرد: دو هزار مترمکعب آب در ساعت که برای این کارخانه نیاز دارند واقعا خیلی زیاد است و حتی به اندازه کارخانه فولاد با آن عظمت هم نیست. وی خطاب به مدیرعامل فولاد شادگان گفت:یک متر فضای سبز از این کارخانه نمی خواهیم چون بر اساس پوشش گیاهی مدنظر عمل نکردید ولی متقابل آن به کمربند سبز سربندر کمک کنید

 

با چنین شرایط رقت انگیزی ،تالاب بین المللی شادگان که تا چندی پیش  بستر معیشتی بیش از  5 هزار خانوار بود امروز نظاره گر مرگ خود است!! به گفته بومیان  ، ماهیان و پرندگان تالاب هر روز کم و کمتر شده اند و هور دیگر رزق ندارد. آنها می گویند داستان ما داستان اشک و آه شده است.

 این تالاب شگفت انگیز و بستر میلیون سالی  که سفره اش را گشاده دستانه برای نسل به نسل  زیستمندان آن باز کرده بود  اکنون می رود که نابود شود و ساکنین بومی آن دل نگران از آوارگی و دل کندن از همه یادمان های آباء اجدادیشان تا شرایطی که  ناچار به فروش گاومیش هایشان شده اند تا توشه ای اندک برای آوارگی خود تهیه کنند. در اسفند 92  گفته شدکه  روزانه هشت پرواز در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، انجام می شود و این یعنی استخدام گسترده نیروهای غیربومی در این منطقه  بنابر این  بنظر می رسد ذینفعان و حافظان  تالاب شادگان دو گزینه بیشتر ندارند یا کوچ و آوارگی و سپردن زیستگاه اباء و اجدای خود به نفتخواران  و  یا   اجیر شدن و تن دادن به کارهای پایین دستی برای شرکت های پترو شیمیایی  و بزودی فولاد !!!! و اینچنین است که تالاب بین المللی شادگان، این گنجینه جهانی و شاخص ترین هویت زیستی جلگه خوزستان، توسط مافیای سدساز،  شرکت های پترو شیمیایی و فولاد ، این مرگ آفرینان تالاب بین المللی شادگان و جلگه باستانی خوزستان می رود تا کارکرد زیستی خود را برای زیستمندانش به طور کامل از دست بدهد!!!

 

 ناحیه شش-ص4 از 9

ادامه

صفحه اصلی