کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده در اکوسیستم های کوهستانی و

تالابی ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

 

 ادامه بررسی ناحیه دو -پیکره کوهستانی البرز مرکزی

 

 

ناحیه دو-2

 بررسی  27 منطقه  به اصطلاح حفاظت شده کوهستانی البرز مرکزی

 

 

کوهستان البرز مرکزی  طبق تقسیمات کلاسیک جغرافیای از شرق دره سفید رود و یا جاده قزوین- رشت شروع شده و تا دره فیروزکوه و رودخانه تالار( راه فیروز کوه – قائم شهر)گسترش دارد طول 330 و عرض متوسط  85 کیلومتر.

بلند ترین قله های پیکره البرز یخچال های طبیعی ، دریاچه های شگفت انگیز کوهستانی در همین کوهستان البرز مرکزی قرار دارند نظیر ابر قله دماوند ، علم کوه،  ،کهار ،توچال  ، بلس کوه ،کوه سیالان و...خچال چالون ، یخچال اسپی لت ، یخچال علم چال ، یخچال تخت سلیمان، دریاچه دوخواهرون ، دریاچه های تار و هویر ، در یاچه شورمست، دریاچه ساهون ،و...

 این ابر سازه های آب ساز طبیعی از میلیون ها سال پیش ،با چشمه سارهای بیشمار و رودهای هستی بخش  نظیر چالوس، هراز، لار، سرداب رود،خیرود، شش رودبار، سه هزار، دوهزار، وارنگه رود، کرج، جاجرود و... و بستری شدند برای بالندگی جنگل های باستانی هیرکانی و زیستگاه های امن و غنی برای ببرمازندران، پلنگ، خرس، قوچ و میش، بزو پازن، و...

 

 

نقشه موقعیت مناطق به اصطلاح حفاظت شده کوهستان البرز مرکزی

 

در این مجموعه بسیار متنوع زیستی بی نظیر از ابعاد گوناگون در کل کشور ، تاکنون 27منطقه حفاظت شده با مساحت 693 هزار و 413 هکتار تعیین شده که تنها سهم 4 درصدی از کل مساحت مناطق چهارگانه حفاظتی کشور را دارد!!!!که در چهار استان گیلان ،مازندران، تهران و البرز پراکنش دارند.شامل:

3 پارک ملی:

*-لار

*- خجیر

*- سرخه حصار

 

 8 اثر طبیعی ملی :

* -سوسن سفید

*- سرو هرزویل

*- چشمه فکجود دمکش

 *- قلل علم کوه 

  *-قله دماوند

*-دریاچه های تار و هوير

 *-غار رود افشان

*-تنگه واشي

 

 16 منطقه حفاظت شده :

*- سیاه رود رودبار

*- سرو لات و جواهر دشت

*- البرز مرکزی

*- چهار باغ

 *-هراز،

*-بلس کوه

*-واز

*- شش رودبار

 *-آبشار شیرگاه

*-ورجین

 *-رودخانه سرداب رود

 *-رودخانه هراز

*-رودخانه چالوس

 *-جاجرود،  

*-رودخانه جاجرود

 *-رودخانه كرج

گفتنی است  بزرگترین منطقه حفاظت شده کوهستان البرز مرکزی "منطقه حفاظت شده البرز مرکزی" است  که 58 درصد از مساحت کل این 27 منطقه را شامل می شود.

 

 کانون دیده بانان زمین  در این بررسی  با توجه به موقعیت جغرافیایی ، برخی شاخص های طبیعی مشترک و شاخص دوری و نزدیکی این مناطق از هم و ...، این 27  منطقه را در قالب هشت گروه مورد بررس قرار داده است  که  عبارتند از :

 گروه یک : منطقه حفاظت شده سیاه رود رودبار- اثر طبیعی ملی سوسن سفید - اثر طبیعی ملی سرو هرزویل

گروه دو  : منطقه حفاظت شده سرولات و جواهر دشت و اثر طبیعی ملی چشمه فكجور دمكش

گروه سه،:منطقه حفاظت شده بلس کوه- اثر طبیعی ملی علم کوه و منطقه حفاظت شده رودخانه سرداب رود

گروه چهار:منطقه حفاظت شده البرز مرکزی -منطقه حفاظت شده چهار باغ- منطقه حفاظت شده رودخانه چالوس -حفاظت شده رودخانه کرج-پارک ملی لار  -  منطقه حفاظت شده ورجین- منطقه حفاظت شده رودخانه جاجرود

گروه پنج:پارک ملی خجیر- پارک ملی سرخه حصار- منطقه حفاظت شده جاجرود

گروه شش:اثر طبیعی ملی  قله دماوند- منطقه حفاظت شده رودخانه هراز - اثر طبیعی ملی  دریاچه های تار و  هوير - اثر طبیعی ملی  غار رود افشان- اثر طبیعی ملی تنگه واشی

گروه هفت: منطقه حفاظت شده هراز  -منطقه حفاظت شده واز

گروه هشت: منطقه حفاظت شده آبشار شیر گاه-  منطقه حفاظت شده شش رودبار

 

 

در ادامه ،ضمن ارائه موقعیت جغرافیایی و کلی ترین ویژگیهای طبیعی این 27 منطقه ، مستند هایی از حفاظت نشدن آنها ارائه شده است :

 

ناحیه دو -ص4 از 22

ادامه

صفحه اصلی