کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده در اکوسیستم های کوهستانی و تالابی

 ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

ادامه بررسی ناحیه دو -مناطق حفاظت شده کوهستان البرز مرکزی

 

گروه چهار  بررسی مناطق حفاظت شده کوهستان البرز مرکزی :  

 مناطق حفاظت شده البرز مرکزی-  چهار باغ- ورجین - پارک ملی لار - رودخانه چالوس - رودخانه کرج - رودخانه جاجرود

در بررسی کانون دیده بانان زمین، مناطق حفاظت شده البرز مرکزی  ، چهار باغ، ورجین ،رودخانه جاجرود ، رودخانه چالوس،  رودخانه کرج وپارک ملی لار ، به علت پیوسته بودن به هم و  متاثر از برنامه های توسعه تخریب ، تحت گروه چهار دیده شده . مساحت این هفت منطقه، حدود72 درصد مساحت مناطق حفاظت شده کوهستان البرز مرکزی را شامل می شود.

 این هفت منطقه  در برگیرنده ابر سازه های آب ساز  طبیعی رودخانه های چالوس، هراز، کجور، لار، جاجرود،  کرج است و تغذیه کننده مهم ترین منابغ آبی ابر شهر تهران می باشند .  

در ادامه کلی ترین ویژگیهای طبیعی و مستند هایی  در حفاظت نشدن این هفت منطقه به تفکیک ارائه شده است:

 

منطقه9 کوهستان البرزمرکزی

 منطقه حفاظت شده ا لبرز مرکزی

Alborz Markazy Protected Area

منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با مساحت 399 هزارهکتار در سال 1346 حفاظت شده اعلام شد. این منطقه در محدوه سه استان مازندران، کرج و تهران  قرار دارد. حدود این منطقه مطابق با نقشه منطقه حفاظت شده مندرج در اطلس مناطق حفاظت شده ( چاپ 1385 ) اینگونه است: 

مرز شمالی، با طول حدود 40 کیلومتر ، در حد فاصل رودخانه گلندرود  و رودخانه  چالوس ، یعنی از غرب شهر  نور  تا شهر های نوشهر و چالوس. 

 مرز غربی، رودخانه چالوس و امتداد جنوبی آن رودخانه کرج   

 مرز شرقی و جنوب شرقی ، رودخانه گلندرود و به موازات آن  راه  رویان - بلده تاحدود 18 کیلومتری شرق شهر  بلده در کنار رودخانه هراز(هراز بلده ) در ادامه مرز شرقی به سمت جنوب رودخانه خوش رود از شاخ آبهای رودخانه هراز و قله کوه پالون گردن در مرز پارک ملی لار و همچنین مرز غربی  منطقه حفاظت شده ورجین در کوه های خرسک وکوه عسلک در شرق لالون و زایگان تا شهر های فشم ، اوشان . 

 مرز جنوبی غربی ،  روستا های کندر، چمک، تمرک و روستای وینه

بنا بر این با توجه به موقعیت توصیف شده، نزدیک به 74 درصد مساحت این منطقه در جبهه شمالی کوهستان البرز مرکزی در محدوده استان مازندران و 26 درصد مساحت منطقه در جبهه جنوبی کوهستان البرز مرکزی، در محدوده استان های البرز و تهران قرار دارد .

برای شناخت بیشتر از موقعیت ابر سازه های آب ساز طبیعی ( کوه ها ) ، رود ها ،ذخیره گاه های جنگلی ، دریاچه های کوهستانی و مکان های جمعیتی محدوده آنها  ، کانون دیده بانان زمین برپایه نقشه این منطقه در اطلس مناطق حفاظت شده سال 1385 ، که بسیار کلی و گنگ این میراث طبیعی ملی را تصویر کرده بود ، مبادرت  به تکمیل عوارض طبیعی این منطقه  بر پایه نقشه های منطقه ای و استانی کرد و به علت ظرفیت محدود سایت برای تصویر گذاری ، بخش شمالی و جنوبی آن را  در قالب نقشه های مجزا ارائه نموده است.

 

ی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

ماخذ نقشه : اطلس مناطق حفاظت شده سال 1385- تکمیل عوارض طبیعی ، مکان های جمعیتی و عوارض محدوده  نقشه ( بر پایه نقشه های منطقه ای ) و همچنین علامت گذاری از کانون دیده بانان زمین

 

منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در برگیرنده طیف ارتفاعی از منفی10 تا4390 متر با طیف اقلیمی بسیار مرطوب معتدل ،بسیار سرد ارتفاعات فوقانی یخچالی تا نیمه خشک سرد است و دربرگیرنده جنگل های باستانی هیرکانی از جنگل های جلگه ای با گونه شاخص شمشاد هیرکانی تا جنگل های کوهستانی هیرکانی با گونه هایی چون راش، ممرز، ملچ، شیردار ،انجیلی، زربین و... تا جنگل های ارتفاعات جبهه جنوبی کوهستان البرز مرکزی با گونه شاخص اَرس را در بر می گیرد.

همین تنوع محیط طبیعی  بود  که از هزاره های دور، تنوع زیستی شگفت انگیزی  را  در این بخش از کوهستان البرز مرکزی رقم زدکه بر پایه مطالعات اولیه در این منطقه نزدیک به هزارو یکصد گونه گیاهی و بیش از 300 گونه جانوری شناسائی شده است و فرهیختگانی در 49 سال پیش، این محدوده را برای حفاظت انتخاب کردند تا این منطقه ارزشمند به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی  و گنجینه زنده و پویایی برای همه نسل های آینده ایران زمین  بماند .

و هم از این رو بود که  بخشی از هویت زیست ایران زمین در همین منطقه حفاظت شده البرز مرکزی رقم خورد  و از هزاره های دور،  بستر های  مناسب  و مطلوبی برای زندگی   فراهم آمد که هنوز از پس سال ها، کم و بیش آثاری از  تمدن  آن دوران بجای مانده است . آثاری  نظیر :

 •  منطقه ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺠﻮﺭ که ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ که در آخرین گمانه زنی ها، قدمت آنرا بیش از 7 هزار سال برآورد کرده اند

 •  آثار شهر قديمي رويان. رويان سرزميني بود در البرز مرکزي بين ولايات ديلم و تپورستان. یکی از سرزمین های مهم  در سواحل جنوبي درياي خزر و دامنه ها و دره هاي البرز قرار داشتند که به پتشخوارگر يا فرشواذگر و "جربي"  مشهور بودند . اين مناطق ، يکي از چهار بخش ايران باستان  را شامل مي شدند ، که تحت حکومت اسپهبد شمال يا آذربادگان اسپهبد اداره مي شد . سرزمين وقوع حماسه ها و اساطير کهني چون داستان کيومرث ، داستان جمشيد جم و....

 • روستاي کندلوس که سابقة تمدني آن به چند هزار سال  ميرسد

 • قلعه پولاد بلده، متعلق به دوره سلجوقیان در 700 سال پیش. اين قلعه تا اوايل دوره صفويه داير و مسکونی و مرکز يکي از مقتدرترين قدرت هاي محلي آن روز ايران زمین بوده است.

 • قلعه و قصر دختر ، مربوط به دوره ساسانیان

 • آثار قلعه و آبادي كهن خورشيد آباد دشت نظير ، آبادي هاي کهن اواز ، کِل ، مازيار کلا يا بازار کلا و ²قلعه تنگ گسیل ( نزدیک پل دو آب )

 • قلعه دختر که به معبد ناهید نیز معروف است (آتشگاه قصران) در شمال گردنه 3150 متری آهار بشم، متعلق به دوره اردشیر ساسانی  

 •  روستای باستانی کدیر

 • محوطه عافله سیتی خاچک کجور مربوط به دوره اشکانیان و ساسانیان

 •   قصر میدانک ( برج تهمینه مادر سهراب)

 • و...

 

 

ارتفاعات بخش شمالی ( جبهه شمالی ) منطقه به اصطلاح حفاظت شده البرز مرکزی :

کوه سنگره (1815) - کوه پشند- کوه اسپیدتلو-  کوه پیل(2545متر)- کوه شاه پیل(3434)- کوه خشک دره (3068)- کوه دهلا- کوه زرد- کوه دونا-کوه شروک-کوه شرور-  کوه تش سنگ- کوه سنگله- کوه شمزار- کوه اولچ(3695)-کوه کندوان(3350متر)- کوه سیاه بند(3603)- کوه میخساز- کوه اوار(3044متر)-کوه لتسی- کوه پلنج- کوه واگنه سی- کوه جمند(2365متر)- کوه اسپید- کوه کلامو- کوه سله سر(1588متر)- کوه تورستان- کوه چم آسان- کوه صبح زیر- کوه چم آسان- کوه تاشر(1713متر) - کوه هشتادین- کوه کدیر- کوه ولیک بن(2321متر) - کوه آبکش- کوه سریوده- کوه چال(2564) کوه سرکلمک- کوه امچ- کوه گریو چال- کوه سیاه سنگ(3435)  کوه خوش دل- کوه لو- کوه زنجیربند- کوه یخلی- کوه اسبی کوهک- کوه بند پشت- کوه سنگ نو- کوه چنگون(3174متر)- کوه گچ- کوه اسپیار- کوه خاص- کوه رستم چال(3896متر)- کوه میش چال(3512) کوه کل کل -کوه گچ کام- آزادکوه(4355متر)- کوه سرماهور- کوه پی کنار- کوه ایران- کوه دایجک- کوه ناسنگ چال(2971) کوه عروش(عروس)- کوه ایوار(3453متر) - کوه یردنگ(3482) کوه لارچال - کوه پشته- و....

 

رود هایی که از این ابر سازه های آب ساز طبیعی تغذیه می شوند عبارتند از :

*-  رودخانه خشک رود- رود ایلیکا- رود دونا و رودخانه گرم دره ، رود سما، رود فیروزآباد، هنسک رود، رود منجیر، رودتنگه ، رود زانوس، رود پلنگ دره، و...که  به  رود چالوس می پیوندند

*- نور رود، خوش رود،  رودخانه بطاهرکلا، رودخانه انگرود ، هاچه رود و...که به رود هراز می پیوندند

*-رودخانه ماشلک ، خیرود کنار و  گلندرود و ...که  به رودخانه کجور می پیوندند

 

گفتنی است در همین منطقه حفاظت شده البرز مرکزی  وجود چهار ذخیره گاه جنگلی ، خود نشان دیگری از ارزش جنگل های  این منطقه بوده است برای حفاظت ازگونه های  زربین-Cupressus sempervirens شمشاد Buxus hyrcanus - توسکای قشلاقی Alnus glutinosa -توس،غانBetula ،شامل:

 ذخیره گاه زربین حسن آباد به مساحت 7397 هکتار  که البته از وسعت آن کم شده چناچه در سال 1373  مساحت آن  بیست  هزار هکتار  ذکر شد.

ذخیره گاه  شمشاد توسکاتک در خیرودکنار به مساحت 104 هکتار

ذخیره گاه تُوس در  سیاه‌بیشه  به مساحت 300هکتار 

ذخیره گاه کیسی کاس کشت  در مزگاه خیرود کنار به مساحت 12هکتار  برای حفاظت از گونه  توسکای قشلاقی.

 

بخش شمالی(جبهه شمالی ) منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

ماخذ نقشه :  اطلس مناطق حفاظت شده سال 1385- جدا کردن بخش شمالی  نقشه و  مشخص کردن موقعیت و نام کوه ها و  مکان های جمعیتی و  راه ها   ( بر پایه نقشه های منطقه ای )  از کانون دیده بانان زمین

 

 

مراکز  جمعیتی جبهه شمالی شامل  : شهر کجور، شهر بلده ، شهر پول، شهرک ونوش، روستای خیرودکنار،روستای نجار ده، روستای بند پی ،  روستای ماشلک،  روستای تاج الدین کلا،  روستای صلاحالدین کلا،  روستای ملا کلا ،  روستای علی آباد عسگرخان، روستای چلندر، روستای چیلک، روستای حسن آباد، روستای دلم، روستای بسطام، روستای نیرس، روستای اشکارلت، روستای دشت نظیر، روستای دوآب کجور، روستای کالج، روستای وازک، روستای هلوپشته ، روستای زانوس، روستای منجیر، روستای ولاشید، روستای هزارخال، روستای لاشک، روستای یوش، روستای نیکنام دره، روستای الیکا، روستای دونای بالاو پایین، روستای کلاک، روستای نسن، و.....(استان مازندران )

 

 

بخش جنوبی(جبهه جنوبی) منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

ماخذ نقشه :  اطلس مناطق حفاظت شده سال 1385- جدا کردن بخش جنوبی نقشه و  مشخص کردن موقعیت و نام کوه ها و  مکان های جمعیتی و  راه ها   ( بر پایه نقشه های منطقه ای )  از کانون دیده بانان زمی

 

ارتفاعات بخش جنوبی ( جبهه جنوبی ) منطقه به اصطلاح حفاظت شده البرز مرکزی :

 کوه لش چال(3706متر) کوه گرچ دره - کوه هزارلا- کوه لیزه نو- کوه سینکو (3936) - پالون گردن (4375 متر)،کوه خرسنک(3930متر) کوه هردورود- کوه واشکستان- کوه خورنوئک(4156) - کوه بره چر- کوه سی چال(3719) - کوه محمود چال- کوه دملا-  کوه خرسرک(4234) کوه زیرک چال -کوه  کلمب بستک(4140متر)- کوه جانستون( 3962) کوه عسلک- کوه ریگ چاه - کوه گود جاری     ( 3973) - کوه پهنه (3274متر) کوه بندسر- کوه گاجره- کوه هملون- کوه سیاه‌سنگ ( 3435 متر) کوه خلنو (4390متر) کوه تاربیشه (3229)- کوه آهار- کوه دهلا(4008متر)کوه چمن- کوه پی استخر- کوه صندوق چال(3718متر)کوهرندان(3073متر)آهاربشم(3186متر) آفتاب کوه - کوه نسام (3085) کوه لته سرا - کوه مورود- کوه امام زاده داوود- کوه کرکو(3959) - کوه پهنه حصار(3248) کوه چال(2910) کوه پورا (2886) - کوه گندم چال - و....

رود هایی که از این ابر سازه های آب ساز طبیعی تغذیه می شوند عبارتند از :

*-وارنگه رود، ولایت رود، رودخانه شهرستانک، آب لانیز و ...که  به رودخانه کرج می پیوندند

 *-رودخانه شمشک، رودخانه میگون، رودخانه آهار، آب پشکنگ ،رودخانه لالون، و... که  به رودخانه جاجرود می پیوندند

 

مراکز جمعیتی جبهه جنوبی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی عبارتند از :

روستای شهرستانک، روستای مازون، روستای وارنگه رود ، روستای ولایت رود،روستای نسا ، روستای لانیز،روستای پل خواب، روستای خور،روستای خوزنکلا، روستای مورد، روستای آسارا، روستای تنگه کسیل، روستای ونش، روستای گشنادر، روستای سیجان، روستای چاران ، روستای جی، روستای ارنگه ، روستای کندر (استان البرز

شهر های میگون، فشم،اوشان ، روستای روته ، روستای تالون ، روستای رندان، روستای شمشک، روستای آهار ، روستای دیزین( استان تهران)

 

غیر از ابر سازه های آب ساز طبیعی و رود دره های کل منطقه حفاظت شده البرز مرکزی  ،این منطقه دارای پدیه های طبیعی شگفت انگیز دیگری است نظیر

 دریاچه خضر نبی، دریاچه فراخین ، دریاچه خرس چال، دریاچه خلنو،

آبشارهاي بلده، آبشار نجارده، آبشار کدیر، آبشار سفید چشمه  ،آبشار لالون    ،آبشار یخی آبنیک،    آبشار سواسره   ،آبشار يالرود،    آبشار وسميط،

صخره های شگفت انگیزی درکوه هزار لا ،  غار تخته بن ،  غار هملون،  غار دیوبند،

دشت جانستون لالان،   چشمه های آب گرم دلم معروف به لارو –    چشمه اوراک،  چشمه های ازرچال، دیو چشمه،     چشمه های تلخ آب،و....

 

 

 آخرین بقایای شمشاد های باستانی  هیرکانی - منطقه حفاظت  شده البرز مرکزی( جبهه شمالی)Buxus hyrcana- Ancient Hyrcanian Forest  

  عکس از-کانون دیده بانان زمین-  نسرین دخت خطیبی -  1387

 

 

 

 چشم اندازی از آخرین بقایای جنگل های باستانی هیرکانی  درمنطقه حفاظت  شده البرز مرکزی( جبهه شمالی) عکس از-کانون دیده بانان زمین-  نسرین دخت خطیبی 

 

 

 

ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد  -منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( جبهه شمالی)

 عکس ازکانون دیده بانان زمین-  نسرین دخت خطیبی -   1387

 

ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد  -منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( جبهه شمالی)

 عکس از-کانون دیده بانان زمین-  نسرین دخت خطیبی -   1387

 

 

درة  وارنگه رود - منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( جبهه جنوبی)زمستان1385

 عکس از-کانون دیده بانان زمین-  نسرین دخت خطیبی 

 

 درة  وارنگه رود- منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( جبهه جنوبی)بهار 1386

 عکس از-کانون دیده بانان زمین-  نسرین دخت خطیبی 

 

 

 درة  لانیز - منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( جبهه جنوبی) بهار 1386

 عکس از-کانون دیده بانان زمین-  نسرین دخت خطیبی 

 

 

 

کانون دیده بانان زمین از آغاز فعالیت خود با توجه به تمرکز بر روی جنگل های باستانی هیرکانی و نیز به لحاظ توجه به تخریب آبخیز های تهران، بیش از سی بار بازدید های جمعی از بخش های مختلف  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی چه در جبهه شمالی و چه در جبهه جنوبی  داشته است که در قالب 18 گزارش با اسناد تصاویر بسیار در سایت خود  ارائه داده است . این، غیر از سفر های مختلف در گروه های کوهنوردی و خانوادگی به بخش های این منطقه بوده است .  در زیر لینک این گزارش ها که بسیاری از آنها در روزنامه ها و سایت های دیگر  منعکس شده، آورده می شود.

 

 

 

حفاظتی که انجام نشد

 

کانون دیده بانان زمین برای داشتن تصویری روشن تر از حفاظت نشدن این میراث طبیعی نسل ها در  منطقه به اصطلاح حفاظت شده البرز مرکزی، موارد عدم حفاظت را  درچندین محور جمع بندی و خلاصه کرده است شامل : -جنگل سوزی - جنگل خواری در قالب طرح های فریبکارانه موسوم به جنگل داری- جنگل فروشی و سوداگری با میراث طبیعی نسل ها - راه زنی --سد سازی- معدنخواری-  دفع زباله در جنگل و هدایت فاضلاب به  شریان های حیاتیت ، شدید سیل خیزی و زمین لغزش و سنگ ریزش 

 

 جنگل سوزی به دلیل عدم تجهیزات موثر در خاموش کردن فوری آتش در منطقه به اصطلاح حفاظت شده البرز مرکزی 

20 فروردین 1380- 60 هکتار از جنگل های  لش سر منطقه کجور به مدت 4 روز سوخت

8 دی 1380 اطلاعات: هشت هکتار از جنگل های  تبار کوه  در حوالی مرزن آباد دچار آتش سوزی شد

21مرداد 1382 روزنامه ایران: 40هکتار از عرصه های جنگلی مرزن آبادطعمه حریق شد و 30 هزار اصله نهال و سی  هزار درخت ار بین رفت

20اسفند 1384 آفتاب -قاسم احمدی فرماندار چالوس ده نقطه جنگلی مازندران دچار آتش سوزی شد .: علت این آتش سوزی ها در مناطق ازارک- مشعل مازو- آغاز شده ( منطقه ازارک 15 کیلومتری جنوب شهر چالوس منطقه جنگلی شرق رودخانه کلیاک)

5  فروردین1387- روابط عمومي اداره‌كل منابع طبيعي غرب مازندران: آتش در سطح حدود۱۰هكتار از عرصه‌هاي‌جنگلي منطقه" مور و كتو" بخش كجور رخ داد.

  9 شهریور1387-آتش سوزي  در سطح سه هزار متر مربع عرصه هاي جنگلي منطقه زانوس تنگه کجور.

۳ شهریور ۱۳۸۸خبرگزاری مهر : آتش سوزی  حاشیه جاده چالوس در ارتفاعات پشت سد کرج و نرسیده به  پل خواب باعث سوختن  225 اصله درخت سرو بومی شد که بالای چهل سال سن داشتند با این حال بیش از دو هکتار از مراتع منطقه به همراه درختان دست کاشت طعمه حرق شده اند..... شدت آتش سوزی به حدی بوده که علاوه بر نابودی کامل سطح پوشش علفی منطقه بین 30 تا 50 درصد "جست گروه های" گیاهی منطقه مثل شیرخشت و زرشک در آتش سوخته اند

21آذر1389 - عباس علی نوبخت مدیر کل منابع طبیعی مازندران به مهار آتش درپنج هکتار منطقه لاجیم سوادکوه، 4 هکتار مرزن آباد و چهار هکتار کلیجانرستاق در جمعه شب گفت: بیش از بیست   هکتار مناطق جنگلی گلوگاه خسارت دید

27 خرداد 1391 خبرگزاری مهر -جنگلهای کجور نوشهر در استان مازندران در آتش می‌سوزد. بیش از سی هکتار از اراضی و مراتع و پوشش جنگلی تاکنون در طعمه آتش سوخته است. محل وقوع آتش‌سوزی از مناطق نیرس و بسطام کجور گزارش شده است. همزمان با آتش‌سوزی در مراتع کجور گزارشهای محلی حکایت از آن دارد بخشی از مراتع و جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس نیز دچار حریق ناشی از گرمای زیاد  شده است .

2 تیر 1393 تسنیم - ایرج شاه حسینی رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر: آتش سوزی به 3 هکتار از جنگل های وازک خسارت وارد کرد و این عرصه‌های جنگلی را سوزاند

5 مرداد 1393 ایرنا: حسین محمدی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز از شعله ور شدن دوباره آتش در محل حادثه آتش سوزی سه روز گذشته مراتع و جنگل های حفاظت شده البرز جنوبی خبر داد .در مجموع دو آتش سوزی این محل، حدود بیست هکتار از ذخیره گاه جنگلی و مرتعی منطقه سیراچال بخش آسارا کرج در آتش سوخت... به گزارش ایرنا، سوم مرداد ماه نخستین آتش سوزی در مراتع البرز جنوبی به وقوع پیوست که بر اثر این حادثه بیست  هکتار از مراتع این منطقه در آتش سوخت؛ این آتش سوزی از محل انباشت ضایعات و زباله در حاشیه جاده کرج - چالوس آغاز شد.....

9 شهریور 1393 اطلاعات : مهرداد خزایی پول رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس از وقوع چهار مورد آتش سوزی در جنگل‌های شهرستان چالوس خبر داد و گفت: حدود 3 هکتار از عرصه‌های طبیعی و پوشش گیاهی در این آتش سوزی‌ها خسارت دید. این آتش سوزی‌ها در مناطق طویر،کانی، پل زغال وشیخ کلا در دشت نظیر کجور رخ داد.

16 شهریور 1393 ایسنا - مدیرکل حفاظت از محیط زیست البرز: بیست هکتار از جنگل‌های ارس به همراه 20 هکتار از مراتع منطقه البرز جنوبی در آتش‌سوزی اخیر سوختند. آتش سوزی به مدت سه روز ادامه داشت و در سطحی چهل هکتاری 20 درصد از جنگل‌های ارس البرز را خاکستر کرد.

15 بهمن1393 ایرنا- مهرداد خزایی پول  رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس:  آتش سوزی جنگل های مرزن آباد چالوس، پس از شش ساعت خاموش شد و موجب آسیب دیدن یک هکتار از جنگل های منطقه شد.

30 خرداد 1394   ایرنا - مهرداد خزایی پول رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس : از مجموع ده  هکتار خسارتی که آتش سوزی روز جمعه در منطقه دَلَم  کجور وارد کرد، شش هکتار مربوط به عرصه های جنگلی و چهار هکتار نیز مربوط به باغ های میوه بوده است.

17دی 1394 روجاآنلاین- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر – رویان: بخشی از جنگل های منطقه صلاح الدین کلا طعمه حریق شد.... وی گستره آتش سوزی جنگل های این منطقه را حدود ۸۰۰ متر مربع اعلام کرد

25دی 1394ایرنا -مهرداد خزایی ئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس: بخشی از جنگل های طویر مراد چال بخش مرزن آباد این شهرستان حوالی ساعت 13 روز پنجشنبه دچار آتش سوزی شده بودر این حادثه حدود چهار هزار متر از سطح جنگل های منطقه که از رویشگاه های پهن برگ برخورداراست در آتش سوخت.. بهروز بایی لاشکی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر - رویان نیز از وقوع یک فقره آتش سوزی در جنگل های خانیکان منطقه کشکسرا از توابع نوشهر خبر داد. وی گفت حدود 2 هزار متر از جنگل های این منطقه در این حادثه در آتش سوخت

11تیر 1395 ایسنا -مهرداد خزایی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چالوس عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اثر افزایش دما و فشردگی زباله ها در منطقه ورگاویج چالوس که محل دفع زباله ها است این منطقه دچار آتش سوزی شد.وی با اشاره به وسعت در منطقه 10  هکتاری آتش سوزی در این عرصه، گفت ......

 28آبان 1395 ایسنا - مهرداد خزایی ر ئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس: این آتش‌سوزی که در ارتفاعات ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ متری جنگل‌های هلیک روی داد به حدود ۱۲ هکتار از جنگل آسیب رساند

26آذر 1396 ایرنا-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر از وقوع آتش سوزی در بخشی از جنگل های منطقه  ' جمند ' بخش کجور شهرستان نوشهر خبر داد وی گفت .مهر ماه امسال نیز حدود 10 هکتار از عرصه های جنگلی منطقه جمند شمالی نزدیکی روستای ' ویسر' بخش کجور دچار آتش سوزی شده بود.همچنین نزدیک به 10 هکتار از عرصه مرتعی پیله کوه روستای فیروزآباد کجور نیز در جریان آتش سوزی شهریور ماه امسال دچار خسارت شده بود.

5فروردین 1397 خبرگزاری صدا و سیما : جنگل های مرزن آباد همچنان در آتش ...

7فروردین 1397 ایسنا-محرمعلی دیلم صالحی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش کجور از آتش سوزی بخشی از جنگل های این منطقه خبر داد .این آتش سوزی امروز سه شنبه روی داد و تاکنون به سه هکتار از عرصه جنگلی خسارت وارد شد .

10فروردین 1397 روزنامه دنیای اقتصاد-موسوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر در گفتگویی ،گفت: آتش در سه نقطه  از عرصه‌های جنگلی «منیاسنگ» روستای «کهنه ده» بخش کجور بدلیل وزش باد ادامه دارد این آتش سوزی به حدود ۴۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی کهنه ده کجورخسارت وارد کرد ....

 

10فروردین   1397 باشگاه خبر نگاران جوان - سرهنگ خورشیدی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آخیز داری مازندران منطقه ساری : یکصدو ده هکتار ر از جنگل‌های مازندران پارسال دچار آتش سوزی شد.

 

30فروردین   1399 باشگاه خبر نگاران جوان -روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد: آتش سوزی که در منطقه رزان لشکنار کجور واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی بوقوع پیوست ....وسعت آتش سوزی حدود ۲۰۰۰ متر از اراضی ملی مرتعی اعلام شد.

 


 

 

 

 

منطقه حفاظت شده البرز مرکزی-آتش در جنگل های شمشاد هیرکانی صلاح الدین کلا

- عکس از کانون دیده بانان زمین -نسرین دخت خطیبی  -  1387

 

 

 جنگل خواری در قالب طرح های فریبکارانه موسوم به جنگل داری در منطقه به اصطلاح حفاظت شده البرز مرکزی 

 

ناحیه دو-  البرز مرکزی -ص 7 از 22

ادامه البرز مرکزی

صفحه اصلی