مبانی فکری و زمینه های عملی

حجم وسیع تخریب و آلودگی  محیط زیست

در سه دهه

 
ادامه مطلب از صفحه قبل
 

 چهار - مناطق حفاظت شده  یعنی بانک های  ژنتیکی و میراث طبیعی ملی،  کالایی برای سوداگری .............................

مناطق حفاظت شده ( Protected Area )منطقه جغرافيايي مشخصي است که براي دستيابي به اهداف خاص حفاظتی در نظر گرفته شده ، سازمان يافته و تحت مديريت قرار مي گيرند.در همه مباحث تئوريک، سازمان هاي بين المللي محيط زيست  به  يکپارچگي و گستردگي مناطق حفاظت شده به عنوان  يک واحد اکولوژيکي طبيعي پيوسته ، تاکيد بسيار شده است . بنا براین تکه تکه کردن این مناطق ،  زير پاگذاشتن یکی از مهم ترین اصول  حفاظتی در اداره و مديريت مناطق حفاظت شده است . یکی دیگر از اصول مهم حفاظتی در این مناطق عبارت است حفاظت درونی In-situ conservation  است .یعنی  عدم دستکاری  و برهم زدن اکوسيستم  و زيستگاه هاي طبيعي  این مناطق است به منظور  حفظ تنوع ژنتيکي.  این مناطق   به عنوان یک بانک مهم ذخیره  گاه ژنتیکی که کاربرد  ملی و بین المللی داشته و به تعبیری  نشان از خرد ورزی یک جامعه در حفظ  تنوع زیستی کره زمین دارد.  

نگاهی گذرا به اتفاقاتی که برای مناطق حفاظت شده  افتاده بخوبی نشان از زیر پاگذاشتن  اصول و قوانین  حفاظتی دارد. 

به یاد داشته باشیم که کشور ما ايران اگر چه از نظر  پوشش جنگلي بسيار فقير است ولي از نظر تنوع زيستي جزو ده کشور برتر کره زمین به شمار می آید که به این ویژه گی هیچگاه با دید خردمندانه  نگریسته نشده است  . این در حالی است که سطح مناطق چهار گانه حفاظتي آن ( پارک هاي ملي ، مناطق حفاظتي ، آثار طبيعي ملي، مناطق شكار ممنوع ) حدود  4/7 درصد و  زير استاندارد هاي جهاني است.  ( طبق استاندارد هاي جهاني دستکم  10 درصد هر سرزمين  مي بايست حفاظت شده باشد ) . ضمن آنکه   بخشی از این مناطق ارزش جهانی داشته و تحت   9 منطقه در زمرة ذخيره گاه هاي زيستکره ثبت جهاني شده است  که کشور ما متعهد به حفاظت از این مناطق بوده که متاسفانه بیشترین ضربات تخریبی به همین  9 منطقه وارد شده است   این مناطق عبارتند از : -پارک ملي و منطقه حفاظت شده توران با 8/1 ميليون هکتار– پارک ملي و منطقه حفاظت شده کوير با 700 هزار هکتار- پارک ملي درياچه اروميه با 102 جزيره با مساحت 483 هزار هکتار-پارک ملي گلستان با 91 هزار هکتار  – منطقه حفا ظت شده  حرا با 85 هکتار -منطقه حفاظت شده ارسباران با 72 هزار هکتار – پناهگاه حيات وحش ميانکاله با 68 هزار هکتار – منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان با 8/52 هزار هکتار

و  اين در حالي است که با توجه به وسعت تخريب و تصرف هاي انجام شده در اين مناطق، می توان حدس زد که ارقام  اعلام شده ، بسيار بیشتر از وسعت واقعی آنهاست . به عنوان مثال در منطقه حفاظت شده البرز مرکزي با وسعت  40 هزار هکتار اثري از معناي حفاظتي در آن مشاهده نمي شود و تنها شاهد  این مناطق،  چند تابلوي کليشه اي زرد رنگ و چند دکه محيط باني است !  

در زیر  ابتدا به گزارش ها و بیانیه های کانون دیده بانان زمین در رابطه با تخریب های انجام شده در مناطق حفاظت شده اشاره می شود که با مراجعه به متن آنها می توان به شواهد مثال مرتبط دست یافت  و سپس تخریب ها ودست اندازی های گسترده بر گرفته از منابع خبری رسمی ارائه می شود .

 

الف– گزارش ها و بیانیه های کانون دیده بانان زمین در رابطه با تخریب مناطق حفاظت شده و  ذخيره گاه های زيستکره :

   1382- تخريب شتابنده در آبخيز هاي تهران –حوزه کن و سولقان - منطقه حفاظت شده البرز مرکزی  - (کانون دیده بانان زمین  1382 )

  1383- تخريب شتابنده آبخيز هاي تهران  – حوزه لتيان - منطقه حفاظت شده البرز مرکزی  -   (کانون دیده بانان زمین  1383)

 1382- تجمع تشکل هاي زيست محيطي در اعتراض به احداث پايانه نفتي  ميانکاله(کانون دیده بانان زمین  1382)

 1383- تعريض راه فشم به گرمابدر  ( منطقه حفاظت شده البرز مرکزی  ) به سود کوهخواران به ضررمنابع ملي - بخوانيد اهداف اين راه را براي مهيا کردن راه نور - بلده -قشم - لواسان  (کانون دیده بانان زمین  1383)

 1383-  يک بام و دو هوا ( نامه ارسالی به کانوندیده بانان زمین  از بندر دير درباره شکار هوبره -  1383

 1383- جذب شکارچي به عنوان توريست(1383 کانون دیده بانان زمین )

  1384- پروانه  شکار بر پايه كدام پتانسيل براي شکارچيان خارجي و داخلي ( در مناطق حفاظت شده و پارک هاي ملي ) صادر مي شود؟ بخشی از گفتگوی خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست   با روزنامه " وقایع اتفاقیه در مورد شکار هوبره و هدیه آن به شاهزاده های شیخ نشین   (کانون دیده بانان زمین  1384 )

  1384- تخريب و نابودي بخشي از انبوه ترين و غني ترين جنگل هاي ارس در منطقه حفاظت شده  البرز مرکزي - جنگل ارس - شیرخشت اوشان ( گزارش ارسالی به کانون دیده بانان زمین - آذر 1384)

  1384- تخريب يکي از ارزشمند ترين رويشگاه هاي طبيعي سيب کشور (گزارش  ارسالی به کانون دیده بانان زمین - پاییز 1384)

 1384- پشتيباني کانون ديده بانان زمين از اعتراض تشکل هاي زيست محيطي کرمان به ساخت تله کابين در    پارک ملي  "خِبر "    (کانون دیده بانان زمین  1384)    

 1385- آزاد راه تهران- شمال  طرح بيابان سازی تهران – شمال  ( منطقه حفاظت شده البرز مرکزی  و رودخانه حفاظت شده چالوس ) نگاهی به نظرات و تصمیم گیری های مسئولین در یک دهه (کانون دیده بانان زمین  1385)

  1385- تعريض جاده پارک ملي گلستان ( ذخیره گاه زیستکره ) بر  بستر سيل خيز  يعني بازي با جان مردم و  عناد با منابع ملي(کانون دیده بانان زمین  1385)

  1385- کشتار حيات وحش به دست ماموران حفاظت از حيات وحش -بازهم حيات وحش قرباني سلاح شکاري بجاي سلاح بيهوش کننده شد . سازمان حفاظت از محيط زيست پاسخ دهد ! (کانون دیده بانان زمین  1385)

 1385- پارک های  ملي و مناطق حفاظت شده  در تهديد تصميم گيري  براي حذف از  فهرست حفاظتي  (کانون دیده بانان زمین  1385 )

 1385- اجراي بخش ديگري از پروژه  بزرگ تخريب پارک هاي ملي ...پارک ملی سرخه حصار (1385 کانون دیده بانان زمین )

 1386- وارنگه رود گل سر سبد منطقه حفاظت شده البرز مرکزي در حوزه کرج  (کانون دیده بانان زمین  1386 )

1386- نود هکتار از منطقه حفاظت شده البرز مرکزي در ميگون در تعرض حريصانه کوهخوار ميگوني. پاسخ قوة قضاييه به اين کوهخواري هاي  ننگين  و اوباشانه چيست؟ (کانون دیده بانان زمین  1386  )

  1386- مناطق حفاظت شده اين ميراث طبيعي ملت در شرف اجاره  براي  سوداگري(1386 کانون دیده بانان زمین ) 

 1386- نتايج آبخيز فروشي در ميگون و شمشک  (منطقه حفاظت شده البرز مرکزي) (کانون دیده بانان زمین  1386)

 1386- اگر  آزاد راه تهران - شمال يک طرح ملي است اما به يقين حفظ منطقة حفاظت شدة  البرز مرکزي يک حق ملي است ! پاسخ به  اظهار نظر دادستان کل کشور(1386 کانون دیده بانان زمین  )

  1386- تخریب بی محابای حوزه آبخیز لانیز تصویری از فاجعه بیابان سازی  درمنطقه حفاظت شده  البرز مرکزی -با اجرای تنها 6 درصد از طرح آزاد راه تهران – شمال (کانون دیده بانان زمین  1386 )

 1387- افتضاح مدیریت حفاظتی پناهگاه حیات وحش لوندویل اولین قربانی تغییر رویکرد حفاظتی به طبیعت گردی تخلف آشکار سازمان حفاظت محیط زیست از مبانی حفاظتی (کانون دیده بانان زمین  1387 )

 1386- "تالون"در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در چنگال  تخریب آزاد  راه  تهران - شمال  (1386 کانون دیده بانان زمین )

    1387-  نایبند تنها پارک ملی دریایی ایران -منطقه امن برای آلوده سازان صنایع سمّی پتروشیمی عسلویه همراه با  160   تصویر  (کانون دیده بانان زمین  1387 )

 

 

ب- تخریب ها ودست اندازی های گسترده در مناطق حفاظت شده ، بر گرفته از منابع خبری رسمی

  1379-  اداره محیط زیست تالش به چند گروه شکارچی ایتالیایی اجازه داد به ازای هر قطعه شکار پرنده نادر " ابیا " 20 دلار به این اداره بپردازند . غفور توحیدی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با تایید این مطلب گفت : به دلیل ارز آوری  اینگونه مجوز ها ، این گروه شکارچی از تاریخ 5 آذر امسال تا پایان اسفند با هماهنگی و مجوز این سازمان در جنگل های رضوانشهر و تالش در غرب گیلان به شکار می پردازند .  ماه گذشته محیط بانان 1300 قطعه " ابیا " را شناسایی کرده بودند که 530 قطعه آن بوسیله شکارچیان ایتالیا شکار شده است .  این پرنده به عنوان خوراک مجلسی به رستوران های مختلف ایتالیا فرستاده  می شود . گفتنی است اگر یک شکارچی ایرانی پرنده کمیاب " ابیا" را شکار کند طبق قانون مصوبه محیط زیست مبلغ 60 هزار تومان جریمه می شود و لاشه آن را هم به شکار چی نمی دهند . (روزنامه ایران -2 بهمن 1379 )

 1378- آلودگي  هاي ناشي از راهسازي آزاد راه تهران – شمال رودخانه حفاظت شده چالوس را با مشکلات زيست محيطي مواجه کرده است . تخليه هزاران تن  زائدات خاک و سنگ به درون رودخانه باعث اختلال در اکوسيستم و عدم کشش براي مهاجرت و باروري لارو ماهيان شده. (مهرنوش کياکجوري رئيس اداره محيط زيست نوشهر و چالوس:    10 مرداد همشهري 1378)

  1379- احداث آزاد راه  تهران – شمال  ، دقيقاً در قلب منطقه حفاظت شده البرز شمالي و البرز جنوبي خواهد بود . مهمترين اثرات تخريب محيط زيست در احداث تونل ها عيان مي شود زيرا با حفاري تونل ها حجم عظيمي از مناطق مختلف ، چه مکاني که حفاري مي شود و چه منطقه اي که به عنوان دپو استفاده مي شود گياهان کمياب و جانداران مختلف نابود مي کند ... (روشن ضمير مدير کل حفاظت محيط زيست مازندران :  کيهان18 خرداد1378)

 1379-روزانه حدد 50 تن زباله شهری آستارا در پناهگاه حیات وحش " لوندویل " دفع می شود .... (دکتر شبانعلی نظامی مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان - دوران امروز 24/10/1379 )

   1379- پارک ملي  سرخه حصار با شروع جنگ تحمیلی به دستور هیات وزیران در اختیار نهاد های نظامی قرار گرفت ( قسمت های دشتی ) و کمی قبل از پایان جنگ نیز بخش های جنوبی پارک در اختیار یکی از ارگان های نظامی قرا گرفت و درحقیقت عملا قسمت شمال و شرق پارک مورد حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست بود. ( 3 اردیبهشت 1379 –ایران )

 1380- پنج هزار هکتار از اراضی شکار ممنوع  دیلمان  و  دزمک  ناو اسالم به وسیله شرکت "جنگل شفارود " محو شد. (ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست -روزنامه ایران 15 مرداد 1380)

 1380- بر اثر عملیات اجرایی ساخت جاده ارتباطی مسجد سلیمان – شهر کرد ، به منطقه حفاظت شده " شیم بار " خسارت های سنگین وارد شده است . این منطقه دارای بی نظیر ترین اکوسیستم با ویژگیهای اقلیمی خاص است که تاکنون به دلیل حوزه بسته در کوه های " دلا" و " تارا " به ارتفاع حدود 2 هزار  تا 3600 متر به صورت طبیعی حفاظت می شد . (نجفی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست -  همشهری 12 مهر 1380 ) منطقه حفاظت شده شیم بار به وسعت 3 هزار هکتار در شمال شرقی خوزستان قرار دارد .

 1381- به دلیل صدور بیش از حد جواز سلاح شکاری در چند سال گذشته نسل بعضی از حیوانات و پرندگان در کرمان به خطر افتاده است (مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان- 12 تیرماه 1381 )

 1382- حسین میرزایی مدیر کل محیط زیست استان آذر بایجان شرقی : از زمان اجرای پروژه ملی بهره برداری از سنگ مس معدن سنگون بیش از 80 ( هشتاد ) میلیون متر مکعب خاک جنگل (منطقه حفاظت شده ارسباران و یکی از 9 ذخیره گاه زیستکره کشور  )جابجا شده است . وی گفت تخریب جنگل و فرسایش خاک تاکنون مهمترین پیامد های مخرب معدن مس سنگون بوده است به طوری که 40 هکتار از اراضی جنگلی این منطقه تخریب شده است . ( 15 /4/82 – همشهری )  بهره برد اری از معدن مس از سال 1375 آغاز شده است که هر ساله حدود 700 میلیون تن مواد باطله از معدن مذکور بر داشت می شود.

 1383- در تاریخ 24   و 23 خرداد 1383 روزنامه وقايع اتفاقيه گفت و گويي با خانم ابتکار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ترتيب داد  ، بخشي از اين گفتگو به  مجوز شکار " هوبره " به شيخ نشين ها اختصاص داشت . خانم ابتکار در اين گفتگو به صراحت اعلام مي کند شکار " هوبره " ممنوع است جز در مواردي خاص به عنوان هديه ... خبرنگار مي پرسد " اصلاٌ چرا براي اين موضوع استثناء قائل شده ايد آيا معناي اين استثناء چيزي جز اين است که به عنوان هبه اين اجازه را به شاهزاده هاي پولدار شيخ نشين ها مي دهيد که به کشور ما بيايند و به شکار پرنده بي نظير هوبره بپردازند ؟ " اصلاٌ ضرورت اين کار چيست ؟"  خانم ابتکار در پاسخ ضمن درگير کردن وزارت  امور خارجه و کشور و اطلاعات مي گويد : آنها ( شيخ نشين ها ) اين علامت را مثبت تلقي مي کنند چرا که شکار هوبره براي عرب ها خيلي مهم است يعني وقتي تقاضاي آنها براي شکار هوبره پذيرفته مي شود . احساس مي کنند که ما ( ايران ) براي آنها احترام قائل هستيم و در صورت شنيدن جواب منفي ممکن است آنقدر ناراحت بشوند که در رابطه دو کشور اثر بگذارد و...  

  1383- 240هکتار از اراضی پارک ملی سرخه حصار توسط تعاونی مسکن جهاد کشاورزی در دهه 60 ( تقریبا 1366 ) تصرف می شود .البته بعد ها اعلام می شود که28  تعاونی از ارگان های دیگر هم به این تصرف شیرین از میراث طبیعی یک ملت  می پیوندند  . ( همشهری 8 اردیبهشت 1383)

 1383- آتش سوزی در پارک ملی " بمو" این آتش سوزی از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 21 خرداد آغاز و چهار ساعت به طول انجامید بیش از صد هکتار از منطقه حفاظت شده پارک ملی بمو طعمه حریق شد و در جریان آن تعداد زیادی گونه های نادر گیاهان مختلف و آشیانه پرند گان به همراه جوجه های آنها و لانه جانوران وحشی از بین رفت . گفتنی است از ابتدای امسال تا کنون ، این دومین مورد وقوع حریق در پارک ملی بمو بوده که در جریان اولین حریق که حدود دوهفته قبل رخ داد بیش از یک هکتار از اراضی  پارک در آتش سوخت.(  23 خرداداد 83- ایران)

 1383-  بنیاد مستضعفین با در اختیار داشتن اسناد مالکیت بخش های وسیعی از اراضی  پناهگاه حیات وحش میانکاله ، 380 هکتار از اراضی ملی شده جزیره آشوراده را به یک شرکت خصوصی واگذار کرد. سال گذشته بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان مدعی مالکیت 1960 هکتار از اراضی شبه جزیره میانکاله و جزیره آشوراده شده بود که به نظر ما اسنادی که برای آنها صادر شده بود ، غیر قانوی بود چون اداره ثبت بدون توجه به حاکمیت سازمان حفاظت محیط زیست از سال 1352 در منطقه میانکاله ، آن هم به قائم مقامی دولت و بدون توجه به ملی اعلام شدن اراضی این منطقه اقدام به صدور سند برای بنیاد علوی کرده است. (مهردادی مدیر کل محیط زیست استان مازندران 3 مرداد 1383- هم وطن )

 1385- 7500متر از اراضي نزديك به "يورونچلي"  پارک ملی گلستان  در آتش سوخت. (25 آبان1385   همشهری آنلاین)

 1385- دو هزار و 604 گونه جانوری و گیاهی درکشور در معرض انقراض است از این تعداد گونه های در حال انقراض دو هزار و 448 گونه گیاهی و مابقی جانوری هستند .و این در حالی است که مجموع کل  گونه های گیاهی و جانوری کشور به 10 هزار و 363 گونه می رسد . (دلاور نجفی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 2 دی 1385ایسنا)

 1385- آتش در پارك‌ملي گلستان. در اظهارنظرهاي اوليه، وسعت منطقه آتش‌سوزي 430هكتار اعلام شد این آتش سوزی . پس از 131ساعت مهارشد. در سال 1374 نیز 720 هکتار از پارک  ملی گلستان در آتش سوخت. ( 18 مرداد1385)

 1385- در مرداد ماه سال جاري نيز منطقه حفاظت شده پارک ملي گلستان در شرق استان گلستان دچار حريق شده بود که پس از چندين روز تلاش خاموش شد-است (حسن سلطانعلي رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان مينودشت 9شهریور – ایرنا-1385)

 1385- آتش سوزي در منطقه " آلمه و ميرزابابلو" منطقه حفاظت شده جنگل گلستان( 18 مرداد 1385- ایرنا)

 1385- آتش در پارك‌ملي گلستان. وسعت منطقه آتش‌سوزي 430هكتار اعلام شد این آتش سوزی . پس از 131ساعت مهارشد. در سال 1374 نیز 720 هکتار از پارک  ملی گلستان در آتش سوخت. ( 18 مرداد1385)

 1385- مدير کل محيط زيست استان تهران:  74 پرونده زمين خواري به ارزش 532 ميليارد تومان در مناطق تحت حفاظت اين سازمان و بيشترين زمين خواري در پارک ملي سرخه حصار و منطقه حفاظت شده ورجين در لواسانات ... اخيراً نيز با توجه به احداث سد ماملو فشار مضاعفي به پارک ملي خجير وارد شده و زمين خواران به اين منطقه هجوم آورده اند  . (ايسنا -  4 آذر 85 )

 1386- تخريب وسيع پارک ملي" خجير" در پي عمليات احداث خط لوله گاز (26تیر 86    ایسنا)

1386- مرگ بیش از 154 دلفین در دو نوبت در مهر و آبان ماه سا ل جاری در سواحل ایرانی دریای عمان (مهر و آبان 1386  )

 1386- آتش سوزي منطقه حفاظت شده کوه  ديل از توابع گچساران در استان کهگيلويه و بوير احمد که از صبح يکشنبه  شروع شده همچنان ادامه دارد ... پوشش جنگلي کوه ديل از نوع بلوط - زالزالک - بنه - انجير و بادام کوهي است  ( ایرنا 4 شهريور 86)

 1386- استاندارمازندران ‪ ۵۰  هكتار از اراضي ميانكاله به منظور احداث تاسيسات گردشگري به بخش خصوصي واگذار شد    (14آبان 86    ایرنا )

 1386- پارک ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان در اثر کم آبي ناشي از احداث سد هاي بالادست منابع تامين کننده آب درياچه،   در آستانه نابودي و وقوع فاجعه زيست محيطي است . بخش قابل توجهي از اين پناهگاه با ارزش حيات وحش،   به نمکزار تبديل شده است که تا کنون نزديک به دو هزار قطعه جوجه فلامينگو در ضلع شرقي اين درياچه تلف شده و حدود 2500 قطعه  جوجه فلامينگو در نمکزار هاي اين درياچه با مرگ دست و پنجه نرم مي کنند(سازمان حفاظت محيط زيست-  16مرداد  86    ایرنا)

 1387- يك واحد پتروشيمي بدون مجوز در منطقه شكار ممنوع «پادنا سميرم» از 10 روز قبل موجب تخريب وسيع اين منطقه شده است. بادام فيروز، مديركل محيط زيست كهگيلويه و بوير احمد: متاسفانه عليرغم تذكرات داده شده اين افراد فعاليتهاي خود را تعطيل نكرده‌اند وي با اشاره به اين كه بيش از يك هفته است كه مجريان پروژه پتروشيمي لردگان در حال فعاليت در منطقه شكار ممنوع پادنا سميرم هستند، وي افزود: فعاليت پتروشيمي لردگان كه در حدود 400 هكتار از منطقه شكار ممنوع پادنا سميرم در حال انجام است موجب تخريب وسيع گونه‌هاي گياهي منطقه شده است. (اصيليان، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست - 27 شهریور 1387 – ایسنا )

1387- ۱۰۰ هكتار از ناحيه استپي جنگلي و جنگل هاي تنك در منطقه" آلمه" پارك ملی جنگلي گلستان در آتش سوخت (26 مرداد 1387 ایرنا)

1387-  بر اثر آتش سوزي تالاب امير كلايه اين شهرستان بيش از ‪ ۱۰۰هكتار ازاراضي اين تالاب درآتش سوخت.. ماه گذشته نيز بر اثر آتش سوزي، حدود ده هكتار از مناطق پارك ملي بوجاق بندر كياشهر طعمه حريق شد (حسین مظلومی رییس اداره محیط زیست لاهیجان 5 شهریور 87  ایرنا )

  1387- براثر آتش سوزي، حدود ده هكتار از مناطق پارك ملي بوجاق بندر كياشهر طعمه حريق شد.(  اداره محيط زيست شهرستان آستانه اشرفيه  16 مرداد 87  ایرنا)

 1387- رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس از تصويب لايحه دولت مبني بر عبور خط لوله‌هاي گاز و فرآورده‌هاي نفتي از مناطق چهارگانه تحت حفاظت محيط زيست در كميسيون انرژي مجلس خبر داد.موسوي تصويب نهايي اين تبصره از لايحه دولت را به ضرر محيط زيست كشور دانست و گفت: قلمرو مناطق حفاظت شده سازمان محيط زيست متفاوت است، چرا كه برخي نقاط حفاظت شده سازمان در محل‌‌هايي قرار دارد كه منحصر به فرد است و عبور خط لوله گاز، نفت يا ساير خدمات دولتي تخريب كننده بوده و منافات دارد (25تیر  1387  فارس )

  1387-  فك خزر تنها پستاندار درياي خزر و در معرض خطر انقراض است ... (مديركل دفتر اكوبيولوژي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست - 23مهر 1387ایسنا )

 1382- مديركل اكوبيولوژي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست  در خصوص آخرين وضعيت طرح توسعه اسكله بندر شهيد بهشتي چابهار: حدود 5 هكتار در اين منطقه، منطقه مرجاني شناسايي شده كه بخشي از اين مرجانها به دليل احداث دايك و بخشي نيز به دليل عمليات لرزه‌نگاري ازبين رفته‌اند، اما عمده اين منطقه داراي مرجانهاي زنده است (9 شهریور 87  ایسنا )

 1387- حدود ‪۱۰ هكتار از  منطقه حفاظت شده پارك ملي تندروره در شهرستان درگز طعمه حريق شد. ( معاون محيط طبيعي اداره كل محيط زيست خراسان رضوي 21 مرداد 87  ایرنا  )

 1389-  10 سال است که مصوبه جابجایی جاده گلستان ( پارک ملی گلستان ) به خارج از پارک مطرح است ولی به آن توجه نمی شود... (26/10/1389مهران جهانشاهی معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست گلستان – مهر)

1389- دكتر سيد محمد باقر نبوي معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست:  بر اساس توافق صورت گرفته و صورتجلسه امضا شده در خصوص طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار قرار است مجري اين پروژه 4/1 هكتار مرجان‌هاي متراكم و 5/3 هكتار مرجان‌هاي با تراكم كم اين منطقه را به سايت جديدي كه در جنب بندر شهيد كلانتري مقابل هتل «ليپار» واقع است، منتقل كنند..معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اين كه مجري پروژه مكلف شده است، نسبت به پرداخت خسارت مرجان‌هاي از بين رفته در مرحله آزمايشي اقدام كند تصريح كرد: در عين حال مقرر شد سازمان بنادر و دريانوردي تمامي هزينه‌هاي احيا و بازسازي مرجان‌هاي خسارت ديده ناشي از انتقال را ظرف يكماه بررسي و پرداخت كند. وي با اشاره به اين كه سازمان بنادر و دريانوردي متعهد شده است حداكثر 192 هكتار زمين را براي اجراي طرح‌هاي فاز يك و دو بندر شهيد بهشتي چابهار استحصال كند. اين در حاليست كه مهندس تورج همتي، مدير كل محيط زيست سيستان و بلوچستان در اين خصوص می گوید: … دايك شرقي و غربي بندر شهيد بهشتي چابهار محدوده مرجاني را محاصره كرده و خساراتي به اين منطقه وارد كرده است.  وي با اشاره به درگيري پيش آمده با مجري پروژه گفت: متاسفانه نه تنها طي روزهاي گذشته تيم كارا و مجربي براي انتقال مرجان‌ها مراجعه نكرده‌اند، بلكه افرادي كه آمده بودند، حتي دريا را نمي‌شناختند، چه برسد به كار انتقال مرجان، كه يك كار علمي و تحقيقاتي است( ایسنا – 16 مرداد 1389)

 1389- در اثر آتش سوزي امروز منطقه اشترانکوه در مجموع حداکثر 100 هکتار از مراتع و جنگل هاي اين منطقه حفاظت شده اشترانکوه طعمه حريق شد.(  محمد حسين بازگير مدير کل محيط زيست استان لرستان -30 تير 1389 - جام جم)

 1389- هفته گذشته منطقه حفاظت شده اشترانکوه در شهرستان دورود دچار حريق شد تا بيش از 100 هکتار از مراتع و جنگل هاي بلوط اين منطقه در آتش بي توجهي دود شود. اين در حاليست که پس از گذشت تنها يک هفته از حادثه قبلي در پهنه بي بديل اشترانکوه اين بار منطقه سفيد کوه در شهرستان خرم آباد طعمه حريق شد تا اين بار در حادثه اي مشابه اين منطقه حفاظت شده دو روز به صورت مقطعي درگير با آتش سوزي باشد.....مدير کل حفاظت محيط زيست استان لرستان گفت : آتش سوزي از منطقه "سرمخ " شروع شد و تا "دره سنگي"  ادامه يافت.منطقه حفاظت شده سفيدکوه در استان لرستان بالغ بر 71 هزار و 477 هکتار مي باشد. پوشش گياهي منطقه سفيدکوه شامل بلوط، ارژن، کيکم، ‌انجير وحشي، زالزالک، ‌آلبالوي وحشي، گلابي وحشي، بنه، گون، چوبک و آويشن مي باشد.( 8 مرداد 1389 - جام جم)

 1389- جاده غیر ضرور در اشترانکوه . منطقه حفاظت شده اشترانکوه، به وسعت 104هزار هکتار، یکی از ذخیره‌گاه‌های گیاهی و جانوری کم مانند زاگرس و دربرگیرنده مجموعه‌ای از آبخیز‌های بسیار مهم غرب کشور و از سرچشمه‌های مهم رودهای دز و کارون است...اکنون، به‌جای رفع عامل‌های تخریب، فعالیت‌های تخریبی دیگری مانند راهسازی هم بر منطقه اضافه می‌شود...پیشینه این طرح، به سال 1381 برمی‌گردد که فرماندار وقت الیگودرز پشتیبان آن بود و چندین کیلومتر جاده غیراصولی کشیده شد. اما در آن سال به‌دلیل مخالفت‌های شدید مردمی و اداره محیط‌زیست موفق به اجرای کامل کار نشدند؛ گرچه تخریبی جبران‌ناشدنی بر جای گذاشتند.در شرایطی که راه کنونی الیگودرز به شول‌آباد، از کنار رودخانه آب‌زر، نیاز منطقه را برطرف می‌کند و فقط به اصلاحاتی نیاز داردمثلا  (در قسمت گردنه گله بادوش)، اداره راه‌و‌ترابری قصد دارد این راه ارتباطی را با جاده‌ای جدید و از مسیری کوهستانی‌تر و دورتر، برقرار کند! به این ترتیب که جاده وارد منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه شود و از نقاطی مانند دره دزدون، خلیل‌خان، آبشارچکان و منطقه تاپله مشرف به دریاچه گهر که تماما در محدوده منطقه حفاظت شده قرار دارند و کوهستانی و بسیار آسیب‌پذیر هم هستند عبور کند و بدین ترتیب راه جدید ساخته شود...از چند ماه پیش که فعالیت دوباره‌ای برای احداث این جاده از سوی اداره راه آغاز شده، اداره کل محیط‌زیست لرستان و سازمان‌های مردم نهاد زیست‌محیطی مانند انجمن برگ سبز زاگرس، انجمن گهر سبز، انجمن پیشگامان سبز بروجرد، انجمن موج سبز ازنا، خانه کوهنورد دورود و تمامی کوهنوردان منطقه با این طرح ضد محیط‌زیستی مخالفت کرده‌اند. متأسفانه، عملیات راهسازی در یک امتداد حدودا 10کیلومتری از سمت الیگودرز (از کنار رودخانه مور زرین) و حدودا 5کیلومتری از سمت آبشار چکان، موجب تخریب شدید کوهستان و از بین رفتن بسیاری از درختان نایاب و کهنسال ارس و...، آسیب دیدن مراتع و زیستگاه‌های اشترانکوه شده است.احداث این جاده، در آینده سبب وارد آمدن فشار خارج از ظرفیت به محیط زیست منطقه ... به‌وی‍ژه در اطراف دریاچه گهر و آبشار چکان، ..و نیز موجب تکه پاره شدن منطقه حفاظت شده خواهد شد. (عباس محمدی، مدیر گروه دید‌بان کوهستان- همشهری 22 آذر 1389 )

 1389- آتش سوزي که در منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ رخ داد بخشي از جنگل ها و مراتع شمالي ايلام طعمه حريق شد.... حدود 30 هکتار از جنگل هاي اين منطقه خسارت ديده است.( غلامرضا ابدالي معاون محيط زيست استان ايلام  5 مهر 1389 – خبرگزاری مهر )

 1390- مراحل زیست گونه نادر و در حال انقراض پرنده" میش مرغ" در دشت "سوتاو" شهرستان بوکان به عنوان اصلی ترین زیستگاه این جاندار مستند سازی می شود...در حال حاضر  فقط 35 قطعه در جهان باقی مانده که این تعداد نیز در بوکان زیست می کنند.. این پرنده در سال‌های گذشته به دلیل محدود شدن زیست‌ گاه‌های طبیعی، شکار بی‌رویه و اختلال در مناطق زیست و تخمگذاری آن، در معرض انقراض قرار گرفته ‌است. و در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از جمعیت و منابع طبیعی قرار دارد. (10 اریبهشت 1390 – مهر  )

 1390- پارک ملی تنگ صیاد اثر طبیعی و ذخیره‌گاه منحصر به فردی در استان چهارمحال و بختیاری  است که به همراه اثر طبیعی دنا در کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در سال 1389 توسط شورای هماهنگی بین‌المللی انسان و کره مسکون، در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. به گزارش ایسنا، جاده دسترسی احداث این خط لوله که قرار است به‌طول 15 کیلومتر در محدوده زیست‌کره تنگ صیاد احداث شود، بیش از 10 متر عرض تخریبی دارد و پیمانکار احداث جاده تاکنون 5 کیلومتر از این جاده را احداث کرده است.. به گفته همایون خاکپور، کارشناس منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، براساس ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، هرگونه تخریب و تجاوز به این ذخیره‌گاه‌های ارزشمند حفاظت شده و پارک‌های ملی ممنوع است. خاکپور افزود: در سال‌های اخیر، کارخانه‌ سیمان در جوار منطقه حفاظت شده و پارک ملی تنگ صیاد احداث شد و متأسفانه اکنون شاهد اجرای پروژه خطوط انتقال گاز در داخل محدوده این پارک ملی هستیم.( 13 اردیبهشت 1390 همشهری)

      و....

   

9 از 17

ادامه

   صفحه اصلی